1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
Manutan
VIA
CABKA
Gotec
baza dostawcow
Sigfox
Spółka Daimler Truck AG i Volvo Group, dwie wiodące firmy w sektorze pojazdów użytkowych przedstawiły strategię nowej spółki joint venture cellcentric, działającej w branży ogniw paliwowych.

Jako branżowi pionierzy, obie firmy podkreśliły swoje zdecydowane zaangażowanie w projekt wykorzystania wodorowych ogniw paliwowych w samochodach ciężarowych do transportu dalekobieżnego, i nie tylko. Celem partnerów jest wspólne przyspieszenie realizacji projektu; cellcentric ma ambicję stać się jednym z wiodących na świecie producentów systemów ogniw paliwowych. Firma planuje uruchomienie jednego z największych w Europie zakładów seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych. Jej uruchomienie przewidziano na rok 2025. Obaj udziałowcy spółki cellcentric wzywają do stworzenia w Unii Europejskiej jednolitych ram regulacyjnych, które przyspieszą wdrożenie wodorowych ogniw paliwowych. Mają one ponadto zrównać to rozwiązanie techniczne z konwencjonalnymi napędami pod względem kosztów, a w konsekwencji uczynić je ekonomiczną alternatywą dla klientów z segmentu samochodów ciężarowych.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG, i Martin Lundstedt, prezes zarządu Volvo Group, ogłosili dziś te ambitne cele w ramach ekskluzywnego wydarzenia cyfrowego, inaugurującego działalność spółki cellcentric. cellcentric zajmie się rozwojem, produkcją i sprzedażą systemów ogniw paliwowych – przede wszystkim do wykorzystania w samochodach ciężarowych do transportu dalekobieżnego, choć systemy te będą oferowane również do innych zastosowań.

Z punktu widzenia zarówno Daimler Truck AG, jak i Volvo Group, ciężarówki z elektrycznym napędem akumulatorowym i z napędem wodorowym uzupełniają się wzajemnie, odpowiednio do rodzaju eksploatacji u poszczególnych klientów – im lżejszy ładunek i mniejsza odległość przejazdu, tym częściej zastosowanie znajdzie napęd akumulatorowy. W przypadku cięższych ładunków i większych odległości preferowane będą raczej ogniwa paliwowe.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG: „W transporcie przyszłości elektryczne ciężarówki z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe staną się rozwiązaniem technicznym kluczowym dla osiągnięcia neutralnego bilansu emisji dwutlenku węgla. W kombinacji z elektrycznymi napędami akumulatorowymi pozwoli nam to zaoferować naszym klientom najlepsze opcje pojazdów o lokalnie neutralnym bilansie emisji CO2, odpowiednio do rodzaju zastosowania. Same ciężarówki z elektrycznym napędem akumulatorowym tego nie umożliwią. Dlatego wraz z naszym partnerem, Volvo Group, jesteśmy w pełni zaangażowani we wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie ogniw paliwowych, cellcentric, i intensywnie pracujemy nad dalszym rozwojem systemów ogniw paliwowych oraz przygotowaniami do ich produkcji seryjnej. W odniesieniu do niezbędnej infrastruktury wodorowej, w perspektywie długoterminowej jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie zielony wodór”.

Martin Lundstedt, prezes zarządu Volvo Group: „Naszym wspólnym priorytetem jest realizacja celów Porozumienia Paryskiego, a tym samym osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2, najpóźniej do 2050 r. Jesteśmy przekonani, że wodorowe ogniwa paliwowe odegrają istotną rolę w uczynieniu tego przełomowego kroku. Mamy jednak również świadomość, że chodzi tu o coś więcej niż tylko elektryfikację maszyn i pojazdów. Rozwój niezbędnych rozwiązań technicznych i infrastruktury wymaga szeroko zakrojonej współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Dlatego apelujemy do politycznych decydentów i rządów na całym świecie, aby podjąć wspólny wysiłek na rzecz pomyślnego wdrożenia systemów wodorowych ogniw paliwowych. Takie partnerskie projekty jak cellcentric mają dla nas kluczowe i strategiczne znaczenie w dążeniu do dekarbonizacji drogowego transportu towarowego”.

Najwięksi europejscy producenci samochodów ciężarowych – wspierani również przez Daimler Truck AG i Volvo Group – wzywają do wybudowania w Europie około 300 wysokowydajnych stacji tankowania wodoru dla ciężkich pojazdów użytkowych do 2025 r. oraz około 1000 stacji tankowania wodoru najpóźniej do 2030 r. Wspólna inicjatywa ma na celu wykorzystanie wodoru, jako nośnika ekologicznej energii elektrycznej do zasilania elektrycznych ciężarówek do transportu dalekobieżnego – kluczowego elementu dekarbonizacji drogowego transportu towarowego.

Obecnie ciężarówki o neutralnym bilansie emisji CO2 są znacznie droższe od konwencjonalnych pojazdów. Dlatego konieczne jest stworzenie politycznych ram, które zapewnią zarówno popyt, jak ekonomiczność tego rozwiązania. Daimler Truck AG i Volvo Group opowiadają się za zachętami na rzecz rozwiązań technicznych o neutralnym bilansie emisji CO2 oraz za systemem podatkowym opartym na kryterium zawartości CO2 i energii. Kolejną opcją mógłby być system handlu emisjami.

W kierunku seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych i samochodów ciężarowych z napędem na ogniwa paliwowe

cellcentric opracowuje obecnie plany produkcji wielkoseryjnej i w 2022 r. planuje ogłoszenie decyzji o lokalizacji zakładu. Ważnym krokiem na drodze do produkcji seryjnej jest aktualnie przygotowanie produkcji przedseryjnej w nowym zakładzie w Esslingen koło Stuttgartu. Równolegle cellcentric zwiększa bieżącą produkcję prototypów.

Daimler Truck AG i Volvo Group zamierzają rozpocząć testy samochodów ciężarowych na ogniwa paliwowe z udziałem klientów za około trzy lata, a ich produkcję seryjną w drugiej połowie obecnej dekady. Wszelkie działania przedsiębiorstw związane z pojazdami odbywają się niezależnie od siebie. W tym zakresie Daimler Truck AG i Volvo Group pozostają konkurentami. Dotyczy to całego portfolio pojazdów i produktów, a szczególnie integracji ogniw paliwowych w pojazdach.

Wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie ogniw paliwowych

Daimler Truck AG i Volvo Group utworzyły spółkę cellcentric 1 marca 2021 r. Volvo Group nabyła 50 procent udziałów w istniejącej spółce Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG za sumę ok. 0,6 miliarda euro w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych (cash free ‒ debt free). Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wiążące porozumienie o utworzeniu spółki joint venture w listopadzie 2020 r. Wstępne, niewiążące porozumienie podpisano już w kwietniu tego samego roku.

Ponad 300 wysoko wykwalifikowanych specjalistów skupionych w interdyscyplinarnych zespołach pracuje dla cellcentric w placówkach w Nabern, Stuttgarcie (Niemcy) i Burnaby (Kanada). Uzyskali oni dotąd około 700 indywidualnych patentów, co potwierdza wiodącą rolę firmy w rozwoju technicznym.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
ebalta Polska
Nifco Poland Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
SurTec Polska Sp.z o.o.
HQ Plastics