Sandvik
Manutan
Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Gotec
29 kwietnia br. dyrekcja FCA Poland S.A. poinformowała, żew następstwie wystąpienia COVID-19 zmuszona jest do kolejnego wydłużenia okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej.

Tymczasowe zaiweszenie będzie obowiązywać w okresie od 4 do 10 maja 2020 r.

W dniach zawieszenia działalności produkcyjnej pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, wskazany przez bezpośrednich przełożonych. Personel ten pracować będzie w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone od samego początku wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

AGTOS Polska Sp. z o.o.
Coro-Tech Sp. z o.o.
Malbox The Stamping Company
Craemer GmbH
Alucrom Sp. z o.o.
ebalta Polska