Stokvis Tapes
Manutan
Aalberts
VIA
Gotec
Zarząd Boryszew S.A. poinformował, że 12 stycznia br. otrzymał z sądu okręgowego w Brunszwiku pismo datowane na dzień 1 stycznia 2022 roku o otwarciu z tym samym dniem postępowania upadłościowego wobec spółek ICOS GmbH, Theysohn Kunstoff GmbH i THEYSOHN Formenbau GmbH (wszystkie z siedzibą w Salzgitter, Niemcy) pod zarządem własnym, zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym.

W październiku zeszłego roku Boryszew S.A.  poinformował, że zarządy spółek pośrednio zależnych: ICOS GmbH, THEYSOHN Kunststoff GmbH oraz THEYSOHN Formenbau GmbH (Grupa ICOS) podjęły decyzję o zamiarze zgłoszenia do właściwych sądów wniosków w sprawie ogłoszenia upadłości tych podmiotów.

Na podjęcie wówczas decyzji przez Grupę ICOS wpłynęła pogarszająca się sytuacja w zakresie pozyskiwania nowych zamówień od głównych klientów, jak również odroczenie znacznej części planowanych zamówień, co spowodowało znaczący spadek sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację ww. podmiotów były wysokie koszty stałe spółek Grupy ICOS oraz obecna sytuacja rynkowa związana z ograniczeniami produkcji u głównych klientów, spowodowaną m.in. problemami z dostępnością półprzewodników oraz nieplanowanym wzrostem pozostałych kosztów działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownie rosnących kosztów energii i surowców.

Działalność tych podmiotów obejmuje produkcję zewnętrznych plastikowych elementów wyposażenia samochodów (nadkola, osłony podwozia, itp.) oraz produkcję wielkogabarytowych form wtryskowych.

ICOS GmbH, THEYSOHN Kunststoff GmbH oraz THEYSOHN Formenbau GmbH należą do Boryszew Automotive Plastics, spółki zależnej Boryszew S.A. Do portfelu polskiej Grupy trafiły w 2012 roku.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. K.
Shot Blasting Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Seifert Polska Sp. z o.o.
SpecialTech
Alucrom Sp. z o.o.