Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Spółka Stellantis N.V. przedstawiła dziś rekordowe wyniki za rok 2023. Przychody netto wzrosły o 6% w ujęciu rok do roku, osiągając 189,5 mld euro, zysk netto wzrósł o 11% do 18,6 mld euro, a wolne przepływy pieniężne w przemyśle wzrosły o 19% w ujęciu rok do roku do 12,9 mld euro.

Globalna sprzedaż pojazdów BEV wzrosła o 21% w porównaniu do ubiegłego roku, a sprzedaż pojazdów LEV wzrosła o 27% w ujęciu rok do roku. W Stanach Zjednoczonych(3) Stellantis N.V zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży samochodów PHEV i drugie pod względem sprzedaży pojazdów LEV. Wyniki są zgodne z celami założonymi w planie strategicznym Dare Forward 2030 i wspierane przez następujące konkretne działania:


Właśnie minęły trzy lata od powstania Stellantis i chciałbym serdecznie podziękować naszym zespołom, które działając zgodnie z najwyższymi standardami, wnoszą decydujący wkład w naszą ścieżkę wzrostu, pomimo obecnych trudności. Ogłoszone dziś rekordowe wyniki finansowe są dowodem na to, że staliśmy się nowym globalnym liderem w branży i pozostaniemy silni w zapowiadającym się burzliwie roku 2024. Dzięki elastyczności naszych technologii i roadmapie produktu jesteśmy gotowi stawić czoła różnym scenariuszom, które mogą się pojawić, kontynuując realizację celów planu strategicznego Dare Forward 2030”
Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis


CARE: Stellantis kontynuuje swoją ścieżkę zmierzającą do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2038 r(4). Stellantis zmniejszyła bezwzględną emisję tCO2 w zakresach 1 i 2 o 20% w 2023 r. w porównaniu do poziomu bazowego z 2021 r. Konsekwentne skupienie na kliencie zaowocowało zmniejszeniem o ponad 40% wskaźnika usterek w pierwszych trzech miesiącach po wydaniu samochodu klientowi finalnemu w porównaniu do 2021 roku. Przyjmując model gospodarki o obiegu zamkniętym, Stellantis zainaugurowała swój pierwszy ośrodek gospodarki o obiegu zamkniętym we Włoszech, tworząc centrum doskonałości mające na celu uprzemysłowienie odzyskiwania i zrównoważonego ponownego wykorzystywania materiałów. W ramach tej działalności odnotowano wzrost sprzedaży o 18% w ujęciu rok do roku. Spółka uruchomiła plan zakupu akcji pracowniczych – „Shares to Win” – we Włoszech i Francji, który zostanie rozszerzony w 2024 roku na pozostałe rynki. Ponadto podpisano ponad 600 układów zbiorowych pracy, obejmujących około 90% pracowników na całym świecie. Nagrody Stellantis Student Awards uhonorowały ponad 600 rodzin pracowników za ich zaangażowanie w ciągłe kształcenie i edukację, a Fundacja Stellantis współpracowała z CERN przy inauguracji Science Gateway w Genewie, nowego, niezwykle nowoczesnego centrum edukacji naukowej.

TECH: Wspierając ogólny wzrost rynku i dążenie do elektryfikacji w Ameryce Północnej, w 2024 r. na rynek zostanie wprowadzonych 18 kolejnych pojazdów BEV, zatem do końca 2024 r. dostępnych będzie łącznie 48 modeli. Nowy Citroën ë-C3 jest oferowany w cenie od 23 300 euro i jest najbardziej konkurencyjnym cenowo modelem elektrycznym segmentu B produkowanym w Europie. Ponadto, Jeep® Avenger, nagrodzony tytułem Europejskiego Samochodu Roku 2023, nadal zdobywa najbardziej prestiżowe wyróżnienia. Wraz z modelem Peugeot E-3008, Stellantis wprowadziła na rynek pierwszą z czterech nowych platform BEV, STLA Medium, zapewniającą najlepszy w swojej klasie zasięg wynoszący ponad 700 km (435 mil). Druga platforma, STLA Large, której uruchomienie zaplanowano na 2024 rok, będzie miała zasięg wynoszący 800 kilometrów (500 mil) i będzie odpowiedzią na popyt klientów, przekraczając nawet ich oczekiwania. STLA Large to platforma zapewniająca maksymalną elastyczność. Zaprojektowana z myślą o pojazdach BEV będzie w stanie obsługiwać różne układy napędowe, w tym hybrydowe i spalinowe, oraz będzie bazą dla przyszłych modeli samochodów marek Stellantis w segmentach D i E. Stellantis zabezpieczyła dostawy surowców do 2027 r. i podpisała umowę z CATL na dostawę ogniw i modułów akumulatorowych LFP, rozszerzając tym samym swoje portfolio chemii akumulatorowej. Ponadto Stellantis i Ample nawiązały współpracę w celu wykorzystania technologii modułowej wymiany akumulatorów, zapewniającej pełne naładowanie EV w mniej niż pięć minut. Stellantis dołączyła do Symbio i innych udziałowców, aby zainaugurować SymphonHy, pierwszą gigafabrykę we Francji i największy w Europie zintegrowany zakład produkcji wodorowych ogniw paliwowych. Ponadto Stellantis wdraża zdywersyfikowaną strategię w zakresie półprzewodników, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw i wspierać ciągłe innowacje. Począwszy od 2026 r., SiliconAuto, spółka joint venture 50/50 z Foxconn, będzie produkować chipy dostosowane do nowej generacji platform pojazdów samochodowych. W 2023 r. Stellantis Ventures zainwestowała w sześć nowych start-upów i podpisała 49 umów handlowych z nowymi startupami.

VALUE: Elastyczność, zdolność do działania i zwinność to nadal kluczowe elementy podejścia Stellantis, a dzięki licznym zapowiedziom nowych modeli i technologii, Spółka jest przygotowana, aby skutecznie i rentownie zarządzać popytem, wahaniami rynku i zmianami polityki. Stellantis odnotowała dalszy wzrost poza regionem Rozszerzonej Europy i Ameryką Północną dzięki „trzeciemu motorowi napędowemu”5), który odnotował 13% wzrost przychodów netto. W Chinach, Stellantis zainwestowała 1,4 mld euro w Leapmotor, wiodącą na rynku firmę z sektora nowych pojazdów energetycznych (NEV), posiadając obecnie około 21% udziałów. W ten sposób spółka Stellantis zapewnia sobie wiodącą pozycję umożliwiającą jej wsparcie obiecującego wzrostu w Chinach i możliwość globalnej ekspansji poprzez nową spółkę joint venture Leapmotor International, zarządzaną przez Stellantis. Dzięki tej strategicznej inwestycji Stellantis wypełnia lukę w swoim modelu biznesowym i korzysta z konkurencyjności Leapmotor zarówno w Chinach, jak i za granicą. Pojazdy użytkowe Stellantis Pro One zajmują wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku w UE30 i Ameryce Południowej i są niekwestionowanym liderem sprzedaży BEV w UE30 z udziałem w rynku na poziomie 38,8%. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji lidera globalnego do 2027 r. dzięki całkowicie odświeżonej i rozszerzonej gamie, obejmującej pojazdy spalinowe, elektryczne, z technologią wodorowych ogniw paliwowych i warianty o zwiększonym zasięgu. Dział DaaS (Data-as-a-Service), Mobilisights, stworzył innowacyjne rozwiązania i zabezpieczył strategiczne umowy dzięki spersonalizowanym pakietom danych i ofercie strumieniowego przesyłania danych.

WYTYCZNE I PERSPEKTYWY: Bazując na dynamice z 2023 r., zarząd zauważa, że szereg czynników może stworzyć korzystne warunki dla osiągnięcia przychodów w 2024 roku. Wśród nich na uwagę zasługują zmniejszenie ograniczeń w dostawach i ograniczeń logistycznych, stabilizacja i potencjalne obniżenie stóp procentowych oraz korzyści płynące z rozszerzenia planowanej oferty produktowej Spółki. Stellantis podtrzymuje swoje minimalne zobowiązanie dotyczące osiągnięcia dwucyfrowej marży skorygowanego zysku operacyjnego (AOI) w 2024 r., a także dodatnich przepływów pieniężnych netto z działalności przemysłowej pomimo niepewności makroekonomicznej.

W oczekiwaniu na zgodę akcjonariuszy, Stellantis proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 1,55 euro na akcję zwykłą, co stanowi wzrost o około 16% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przewidywany kalendarz dla NYSE, Euronext Milan i Euronext Paris jest następujący: (i) ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidend) 22 kwietnia 2024, (ii) record date (dzień ustalenia prawa do dywidendy) 23 kwietnia 2024, oraz (iii) payment date (data wypłaty) 3 maja 2024. Stellantis zrealizuje również w 2024 r. program skupu akcji własnych na wolnym rynku o wartości 3,0 mld euro, który obejmuje 0,5 mld euro akcji przeznaczonych na plany wynagrodzeń w formie akcji i wykup akcji pracowniczych w 2024 roku.
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Etyfol
Galwanizer Sp. z o.o.
Gotec Plastics Polska sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
Lubricant Polska Sp. z o.o.