1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
CABKA
Aalberts
VIA
Gotec
robohakaton
Sigfox
Komisja Europejska uruchomiła 19 lipca 2021 r. dwa nowe sojusze przemysłowe: sojusz na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych oraz europejski sojusz na rzecz danych, technologii przetwarzania brzegowego i rozwiązań chmurowych w przemyśle.

Te dwa nowe sojusze przyczynią się do rozwoju mikrochipów i technologii chmury przemysłowej/technologii przetwarzania brzegowego w przemyśle nowej generacji oraz zapewnią UE zdolności niezbędne do wzmocnienia jej krytycznej infrastruktury cyfrowej, krytycznych cyfrowych produktów i usług. Sojusze będą skupiać przedsiębiorstwa, przedstawicieli państw członkowskich, środowiska akademickie, użytkowników, a także organizacje badawczo-technologiczne.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Technologie chmury i przetwarzania brzegowego mają ogromny potencjał gospodarczy dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznych, na przykład pod względem zwiększenia konkurencyjności i zaspokojenia specyficznych potrzeb przemysłu. Mikrochipy stanowią centralny element każdego urządzenia, z którego korzystamy w dzisiejszych czasach. Począwszy od telefonów komórkowych po nasze paszporty – te małe elementy stwarzają wiele możliwości rozwoju technologicznego. Wspieranie innowacji w tych kluczowych sektorach ma zatem zasadnicze znaczenie i może pomóc Europie, we współpracy z partnerami o podobnym nastawieniu, poczynić znaczne postępy.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Europa ma wszystko, co niezbędne, by uplasować się na czołowej pozycji w wyścigu technologicznym. Za sprawą obu sojuszy opracowane zostaną ambitne plany działania dotyczące rozwoju technologii w celu stworzenia i wdrożenia w Europie technologii przetwarzania danych nowej generacji, od chmury po najnowocześniejsze półprzewodniki. Sojusz na rzecz chmury i technologii przetwarzania brzegowego ma na celu opracowanie energooszczędnych i dobrze zabezpieczonych europejskich chmur przemysłowych, nad którymi organy państw trzecich nie mają kontroli ani do których nie mają dostępu. Sojusz na rzecz półprzewodników przywróci równowagę w globalnych łańcuchach dostaw półprzewodników, zapewniając nam zdolności w zakresie projektowania i produkowania w Europie najbardziej zaawansowanych chipów w technologii 2 nm i poniżej.

Sojusz przemysłowy na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych

Mikrochipy, w tym procesory, są kluczowymi technologiami napędzającymi wszystkie urządzenia elektroniczne i maszyny, z których obecnie korzystamy. Chipy są podstawą wielu różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz określają ich poziom efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Zdolności w zakresie rozwoju procesorów i chipów mają kluczowe znaczenie dla przyszłości najnowocześniejszych dziś gospodarek. Sojusz przemysłowy na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych będzie kluczowym instrumentem dalszego postępu przemysłowego w UE w tej dziedzinie.

Za sprawą tego sojuszu zostaną wskazane istniejące wąskie gardła, potrzeby i zależności w całym przemyśle oraz odpowiednie środki zaradcze. Dzięki wspomnianemu sojuszowi określone zostaną plany działania dotyczące rozwoju technologii zapewniające Europie zdolność do projektowania i produkcji najbardziej zaawansowanych chipów przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej strategicznej zależności poprzez zwiększenie udziału Europy w światowej produkcji półprzewodników do 20 proc. do 2030 r.

W tym celu sojusz zmierza do ustanowienia zdolności w zakresie projektowania i produkcji niezbędnych do wytwarzania zaufanych procesorów i komponentów elektronicznych nowej generacji. Będzie to oznaczało przejście Europy na zdolność produkcyjną procesorów w technologii 16 nanometrów (nm) do 10 nm, aby zaspokoić obecne potrzeby Europy, a także w technologii poniżej 5 do 2 nm, aby wyjść na przeciw przyszłym potrzebom technologicznym. Najbardziej zaawansowane rodzaje półprzewodników są bardziej wydajne i mogą radykalnie zmniejszyć zużycie energii we wszystkich zastosowaniach, od telefonów po ośrodki przetwarzania danych.

Więcej w portalu Komisji Europejskiej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Galwanizer Sp. z o.o.
ELPLC S.A.
Novacode Sp. z o.o.
Coro-Tech Sp. z o.o.
PID-MILL Piotr Dydio
Sirit Poland Sp. z o.o.