Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
EMTECH
Mercedes-Benz AG jest pierwszym producentem samochodów, który objął udziały w szwedzkim start-upie H2 Green Steel (H2GS).

Cel: wprowadzenie do seryjnej produkcji stali wolnej od emisji CO2. Wspólnie z dostawcami stali producent przebudowuje swój łańcuch dostaw pod kątem zapobiegania i ograniczania emisji dwutlenku węgla, a nie ich kompensacji. Partnerstwo z H2GS to kolejny krok w kierunku neutralności pod względem emisji CO2, do której Mercedes-Benz dąży w ramach przyjętej strategii Ambition 2039. Zakłada ona, że w 2039 r. - 11 lat wcześniej niż wymagają tego przepisy UE - flota Mercedesa będzie w pełni skomunikowana i neutralna pod względem emisji CO2.

„Obejmując udziały w H2 Green Steel, Mercedes-Benz wysyła ważny sygnał - chcemy przyspieszyć zmianyw przemyśle stalowym i zwiększyć dostępność stali produkowanych bez emisji CO2. W ramach pierwszego kroku inwestujemy (w to przedsięwzięcie) kilka milionów euro. Jako preferowany partner start-upu będziemy wprowadzać ekologiczną stal w różnych modelach naszych pojazdów już w 2025 r.” - powiedział Markus Schäfer, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za badania w Grupie Daimler oraz dyrektor operacyjny Mercedes-Benz Cars. Przykład: sedan Mercedes-Benz jest w około 50% wykonany ze stali; odpowiada to za około 30% emisji CO2 podczas procesu produkcji. Dzięki nawiązanemu partnerstwu Mercedes-Benz aktywnie i konsekwentnie stawia czoła jednemu z największych wyzwań przemysłu motoryzacyjnego na drodze do neutralności CO2.

Technologia produkcji bez emisji CO2

Dzięki zastosowaniu nowego, innowacyjnego procesu produkcyjnego wytwarzanie stali na poziomie dostawcy jest wolne od emisji CO2 - podczas gdy produkcja tony stali przy użyciu klasycznego wielkiego pieca wiąże się z emisją średnio ponad 2 ton CO2. W nowym procesie dostawca zamiast węgla koksowego wykorzystuje wodór i energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Wodór służy tu jako reduktor, który uwalnia i wiąże tlen z rudy żelaza. W przeciwieństwie do węgla koksowego nie prowadzi to do wytwarzania CO2, lecz wody.

Aktywne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw stali

Mercedes-Benz i wszyscy jego dostawcy konsekwentnie pracują nad redukcją emisji CO2 w łańcuchu dostaw stali. Ich ostatecznym celem jest produkcja „zielonej” stali. Ponadto firma zobowiązuje się do odpowiedzialnego dostarczania stali, bazując na stosowaniu uznanych norm i certyfikatów. Mercedes-Benz jest członkiem Responsible Steel Initiative (z ang. program odpowiedzialnej produkcji stali) i aktywnie uczestniczy w opracowywaniu certyfikowanego standardu zrównoważonego rozwoju dla przemysłu stalowego – z myślą o ukształtowaniu przyjaznej dla środowiska i społecznie akceptowanej produkcji staliw całym łańcuchu wartości.

Łańcuch dostaw Mercedes-Benz neutralny pod względem emisji CO2

Mercedes-Benz AG chce, aby flota nowych samochodów producenta była neutralna pod względem emisji CO2 w całym łańcuchu wartości i dostaw. Dostawcy reprezentujący ponad 85% rocznego wolumenu zakupów Mercedes-Benz podpisali już list intencyjny, w którym wyrażają zgodę na dostarczanie firmie w przyszłości wyłącznie produktów neutralnych pod względem emisji CO2. Są wśród nich ważni dostawcy stali. Jednocześnie Mercedes-Benz współpracuje ze swoimi partnerami w celu stopniowego zwiększaniaw produkcji komponentów i tworzyw udziału materiałów wtórnych.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ELTEK Poland Sp. z o.o.
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o.
Craemer GmbH
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
FIUKA Polska Sp. z o.o.