Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
Spółka AC S.A. poinformowała, iż wstępne przychody spółki ze sprzedaży za III kwartał 2022 r. wyniosły 75 053 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za III kwartał 2021 r. o 21 426 tys. zł, tj. o 40 proc.

Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2022 r. wyniosły 199 997 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za okres od I do III kwartału 2021 r. o 37 717 tys. zł, tj. o 23,2 proc.

Prezentowane dane o przychodach ze sprzedaży są danymi wstępnymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym za III kwartał 2022 roku.

AC S.A. to największy w Polsce producent nowoczesnych instalacji autogaz pod marką STAG. Sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Australii.

Spółka posiada własne Centrum Badawczo - Rozwojowe.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Protomatic Sp. z o.o.
Smart Project Rokicki Śliwka Sp. k.a.
Nifco Poland Sp. z o.o.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.
METCHEM Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.