Stokvis Tapes
Manutan
VIA
Aalberts
Gotec
Spółka AC S.A. podała wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV kwartał i za cały 2021 r.

Wstępne przychody spółki z Białegostoku ze sprzedaży za IV kwartał 2021 r. wyniosły 44 020,3 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. o 5 416,6 tys. zł, tj. o 14 proc., przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 3 111,9 tys. zł, tj. o 8,5 proc., a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 2 304,7 tys. zł, tj. o 106,7 proc. Prezentowane dane o przychodach ze sprzedaży są danymi wstępnymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym za 2021 rok.

Wstępne przychody ze sprzedaży za rok 2021 wyniosły 206 300,5 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za rok 2020 r. o 21 078,8 tys. zł, tj. o 11,4 proc, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 14 671,0 tys. zł, tj. o 8,3 proc., a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 6 407,8 tys. zł, tj. o 71,4 proc.

AC S.A. to największy w Polsce producent nowoczesnych instalacji autogaz pod marką STAG. Sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Australii.

Spółka posiada własne Centrum Badawczo - Rozwojowe.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
YETICO S.A.
ELPLC S.A.
SpecialTech
Gergonne Polska  Sp. z o.o.