Manutan
Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
Gotec
Sigfox
Zarząd URSUS S.A. w upadłości ( URSUS) informuje, iż 30 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorcza URSUS, które odbyło się po NWZ, Pan Andrzej Urbański złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu spólki skuteczną z chwilą złożenia tego oświadczenia.

Zarząd spółki informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza URSUS S.A. uchwałą nr 439/2021, podjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 r., na podstawie § 26 pkt 12 Statutu URSUS, postanowiła powołać z momentem podjęcia uchwały Pana Andrzeja Zarajczyka do Zarządu Emitenta bieżącej, wspólnej kadencji, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu URSUS.

Aktualnie Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a Prezesem Zarządu jest Pan Andrzej Zarajczyk.

Pan Andrzej Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. W latach 1972 - 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Nauk Ekonomicznych, który ukończył zdobywając tytuł magistra ekonomii.

Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Zarajczyka:
1971 - 1972 Prasowe Zakłady Graficzne - pomoc rotacji,
1972 - 1977 Główny Urząd Statystyczny - statystyk,
1977 - 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT - handlowiec, kierownik sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami,
1982 - 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie - ekspert,
1986 - 1987 POL-MOT sp. z o.o. - kierownik działu, zastępca dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych,
1988 - 1989 POL-MOT sp. z o.o. - członek zarządu, dyrektor Biura Pojazdów Użytkowych,
1989 - 1997 POL-MOT sp. z o.o. - prezes zarządu - dyrektor generalny,
1997 - 2020 POL-MOT HOLDING S.A. - prezes zarządu - dyrektor generalny,
1992 - obecnie INVEST-MOT sp. z o.o. - prezes zarządu,
1996 - obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - członek Rady Powierniczej,
1989 - obecnie Polsko-Bałkańska Izba Handlowa - prezes zarządu,
1997 - 2011 POL-MOT WARFAMA S.A. - wiceprzewodniczący/przewodniczący rady nadzorczej,
2011 - obecnie URSUS S.A. przewodniczący rady nadzorczej, Związek Pracodawców LEWIATAN - wieloletni prezes.

Pan Andrzej Zarajczyk pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:
od 1992 r. INVEST-MOT Spółka z o.o. - prezes zarządu,
od 2011 r. URSUS S.A. - przewodniczący rady nadzorczej,
od 2006 r. POL-MOT AUTO S.A. - przewodniczący rady nadzorczej,
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Kerafol Keramische Folien GmbH Co KG
Etyfol
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
WROPAK Sp. z o.o.
Fromm Poland Sp. z o.o.
MM Systemy Sp. z o.o.