Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Branża Automotive osiągnęła najwyższy wskaźnik cyfryzacji w Polsce - wskazuje na to najnowsza, 3. edycja raportu Siemensa - DIGI INDEX. Wynik 2,6 pkt. świadczy o tym, że większość badanych firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji.

W przypadku wybranych obszarów można nawet mówić o stosowaniu digitalizacji w praktyce. Co istotne, niepewność rynkowa związana m.in. z zerwanymi łańcuchami dostaw wpłynęła wręcz mobilizująco na przedsiębiorców, którzy deklarują zwiększenie budżetów na wdrażanie digitalizacji.  
  • Wskaźnik DIGI INDEX 2022 dla branży Automotive wzrósł aż o 0,9 pkt. z 1,7 pkt. w 2021 r. do 2,6 pkt. w 2022 r.
  • 36,7% firm z branży Automotive zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na cyfryzację w najbliższych 12 miesiącach.
  • 73,4% firm z sektora Automotive deklaruje, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel.
  • Branża automotive planuje przeznaczyć na digitalizację 8,36% swoich zysków.
  • Najwyższy wynik otrzymał zestaw działań wchodzących w skład integracji systemów (2,9 pkt.) oraz planowania strategicznego (2,8 pkt). 

Raport DIGI INDEX w 4-punktowej skali określa digitalizację branż: Machinery, Chemistry&Pharmacy, Automotive oraz Food&Beverages. Rezultat poniżej 2 pkt. oznacza bardzo niski, nawołujący do pilnych wdrożeń, wynik. Przez ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Badanie z 2022 roku przynosi pozytywną zmianę. W przypadku Automotive byliśmy świadkami wzrostu aż o 0,9 pkt.: z 1,7 pkt. w 2021 r. do 2,6 pkt. - w efekcie jest to (razem z Machinery) najbardziej zdigitalizowany sektor przemysłu produkcyjnego w Polsce.    

- W trakcie rozmów z polskimi producentami coraz rzadziej słyszę pytanie Czy transformacja cyfrowa jest potrzebna?”, a znacznie częściej – „Jak ją zacząć?” i „Kiedy przyniesie ona wartość biznesową?”. Wszystko to obrazuje znaczący wzrost dojrzałości polskich przedsiębiorstw oraz świadomości zalet związanych z digitalizacją - powiedział Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska.

Digitalizacja w czasach niepewności rynkowej

Branża Automotive dotkliwie odczuła negatywne skutki pandemii. Od początku 2020 roku czasowo zamykano fabryki, zakłócając podaż gotowych aut. Lockdown, który w różnym stopniu objął niemal wszystkie kraje rozwinięte, spowodował drastyczny spadek popytu na samochody i części samochodowe. Najwięksi producenci ponieśli straty liczone w miliardach euro. Do tego należy doliczyć zupełne zamknięcie rosyjskiego rynku przez embargo spowodowane wojną w Ukrainie. Po zeszłorocznym spadku firmy z sektora Automotive z wynikiem 2,6 pkt. ponownie wróciły na pozycję lidera. 

Branża Automotive chętniej inwestuje w cyfryzację 

Reprezentanci sektora Automotive przeznaczają średnio 8,36% zysków na digitalizację - w zeszłym roku liczba ta wynosiła 8,25%. Połowa pytanych deklaruje, że w najbliższych 12 miesiącach utrzyma dotychczasowy budżet przeznaczony na cyfryzację (56% w 2021 r). Z kolei 36,7% twierdzi, że planuje zwiększenie inwestycji na ten cel, co jest ogromnym wzrostem w porównaniu do roku 2021, kiedy to takich deklaracji było zaledwie 6,7%. To również sektor, w którym procent odpowiedzi świadczących o niepewności jest najmniejszy – tylko 3% badanych nie wie, czy będzie inwestować w cyfryzację w ciągu najbliższych 12 miesięcy (36,6% w 2021 r.). Z kolei 73,4% firm deklaruje, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel.

- Raport DIGI INDEX 2022 pokazuje, że średni poziom cyfryzacji przemysłu w Polsce jest jeszcze na dość niskim poziomie. Spośród czterech badanych branż Automotive oraz przemysł maszynowy wypadają najkorzystniej. Wynika to z faktu, że planowanie oraz zarządzanie wdrożeniem ma w ich przypadku wymiar bardziej holistyczny. Wymogi środowiskowe, ale też wykorzystanie sztucznej inteligencji czy analityka danych, to tylko jedne z wielu wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa, nie tylko z branży motoryzacyjnej. Celem wykorzystania narzędzi Przemysłu 4.0 jest zawsze usprawnienie i optymalizacja procesów, jednak wymaga to podjęcia wielu skomplikowanych działań na etapie planowania, wdrożenia i decyzji o realizacji - powiedziała Monika Bogucka, Projects and Infrastructure Planning Manager, Mercedes-Benz Manufacturing Poland. 

DIGI INDEX: cyfryzacja w Polsce wystartowała z bloków

W 2022 roku uśredniony wskaźnik DIGI INDEX dla wszystkich badanych branż wzrósł z 1,8 do 2,4 pkt. Z wynikiem 2,6 pkt. najlepiej spisały się sektory Automotive oraz Machinery. Na kolejnym miejscu znalazł Chemistry&Pharmacy (2,4 pkt.). Z kolei najgorzej pod względem ucyfrowienia wypadł Food&Beverages (2,2 pkt.). Wyniki te dowodzą, że większość firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji. W przypadku wybranych branż można nawet mówić o stosowaniu digitalizacji w praktyce odnośnie do niektórych procesów produkcyjnych i zarządczych. Ten pozytywny trend uwydatnia się przede wszystkim poprzez chęci zwiększenia budżetów na inwestycje digitalizacyjne oraz rosnącym wskaźniku dotyczącym zarządzania danymi. Firmy w coraz większym stopniu są przekonane o korzyściach, jakie wnosi cyfryzacja. Niepewność pandemiczna minęła, a biznes wrócił do dynamicznego rozwoju, więc producenci mogą skupić się na inwestycjach, które zoptymalizują ich wyniki.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ELTEK Poland Sp. z o.o.
SurTec Polska Sp.z o.o.
Alucrom Sp. z o.o.
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Fromm Poland Sp. z o.o.