Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Szybka analiza sytuacji i danych, ścisłe współdziałanie kluczowych działów oraz wprowadzenie szczegółowych procedur sanitarno-epidemiologicznych - tak BorgWarner Poland zareagował na rozpoczynającą się pandemię SARS-CoV-2.

Pozwoliło to na właściwą reakcję na zagrożenie, płynne wygaszenie produkcji oraz jej restart, a przede wszystkim skuteczną ochronę pracowników przed COVID-19.

Pierwsze objawy
Negatywny wpływ epidemii koronawirusa na działalność biznesową BorgWarner Poland (BW Poland) został zauważony już początkiem roku. Napływające informacje o rozwoju epidemii w chińskim Wuhan były przyczyną pojawiających się obaw i niepokojów co do stabilności łańcucha dostaw i zagrożeń z niego wynikających.

Nasi pracownicy zwracali się z różnymi pytaniami głównie dotyczącymi ewentualnej możliwości przenoszenia się wirusa poprzez komponenty produkcyjne, importowane z Chin. Te obawy dotyczyły również pozostałych europejskich zakładów. Oczywiście zagrożenie zostało sprawdzone ryzyko wyeliminowane i rozwiano ostatecznie wątpliwości pracowników. Jednocześnie wraz z negatywnym rozwojem sytuacji w Azji bazując również na informacjach naszych azjatyckich zakładów wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące podróży służbowych oraz zalecania dotyczące kierowania na konsultacje lekarskie pracowników wracających z podróży służbowych do z Chin celem minimalizacji ewentualnego ryzyka.

Kwarantanna
Problemy nasiliły się po wprowadzeniu kwarantanny w regionie Wuhan. Wpłynęło to na stabilności i regularności dostaw dla BorgWarner Poland. Jednak dzięki temu, że wiele komponentów było już w transporcie morskim i kolejowym mieliśmy jeszcze około trzech - czterech tygodni na podjęcie odpowiednich działań. Ich głównym celem było przeniesienie ciężaru na dostawców alternatywnych i otwarta komunikacja z klientami o zagrożeniu wynikającym z COVID-19. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci posiadanych safety stocków i szybka reakcja na bieżącą sytuację pozwoliła BorgWarner Poland utrzymać ciągłość dostaw do kluczowych klientów na niezmienionym poziomie. W tamtym czasie w Europie przeważała opinia że problem COVID-19 sprowadzi się do kilkutygodniowych perturbacji w łańcuchu dostaw i zacznie powoli wracań do normy w momencie kiedy w Chinach wirus zostanie opanowany. I faktycznie od początku marca zaczęliśmy normować sytuację z główną częścią naszych dostawców z Azji.

Wygaszenie produkcji
Jeszcze wtedy nikt nie spodziewał się skali oraz typu kryzysu, który nasz czeka. W marcu sytuacja w branży zrobiła się bardzo dynamiczna i dało się wyraźnie odczuć, że coś nastąpi choć nie wiedzieliśmy jeszcze w jakiej skali. Ostatecznie ze względu na sytuację u naszych głównych klientów i odwołane z dnia na dzień zamówienia od dnia 23 marca zdecydowaliśmy się na zatrzymanie zakładu. Działalność operacyjna została utrzyma tylko w obszarze Europejskiego Centrum Regeneracji turbosprężarek.

Pracownicy skierowani zostali na zaległe urlopy wypoczynkowe. Mieli także wykorzystać posiadane nadgodziny. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze i zapleczu softwarowemu pracownicy administracyjni mogli kontynuować pracę w trybie home office. Pozostała aktywność dotyczyła zabezpieczeniu zakładu podczas postoju oraz minimalizacji kosztów utrzymania budynków i maszyn. Równolegle powołano grupę, której zadaniem było opracowanie procedury restartu zakładu w warunkach pandemii. W skład grupy wchodziły osoby zarządzające kluczowymi działami jak: BHP, Pion Operacyjny, Infrastruktura czy Logistyka. Grupa działała pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego.

Restart
Czas restartu produkcji został ustalony na 15 kwietnia 2020 r. Powołana grupa zdefiniowała 57 zadań, których realizacja była konieczna do sprawnego wznowienia produkcji i zabezpieczenia pracowników przed zakażeniem wirusem COVID-19.

borgwarner 2020 05 2
BorgWarner Poland skorzystał z doświadczeń naszych zakładów w Chinach, które odniosły sukces w walce z pierwszą falą epidemii i miały już odpowiednie doświadczenia za sobą, oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie działania zostały ujęte w postaci oficjalnej procedury restartu, obowiązującej cały zakładu.

Najważniejsze punkty procedury to:
  • Zasady i zabezpieczenie ruchu osobowego i towarowego;
  • Ankieta dotycząca oceny stanu zdrowia pracowników i gości;
  • Monitoring temperatury;
  • Zasady korzystania z szatni i kantyny;
  • Szkolenia, informowanie i komunikacja wewnętrzna;
  • Zasady dystansowania na stanowiskach produkcyjnych i administracyjnych
  • Zmiany rozkładu czasu pracy (skrócenie ostatniej godziny pracy)

Jak przyjąć transport z Włoch
Na początku BorgWarner Poland wprowadził szczegółowe zasady zarządzania transportami komponentów produkcyjnych przywożonych z różnych państw objętych epidemią. Dotyczyło to m.in. dostaw z włoskich zakładów, czyli epicentrum pandemii w Unii Europejskiej. Wprowadzone procedury zobowiązywały wszystkich kierowców do wypełniania ankiet zdrowotnych i dezynfekcji samochodu przed wjazdem na teren zakładu. Musieli także obowiązkowo używać środków ochrony indywidualnej, czyli maseczek ochronnych i rękawiczek. W zakładzie pojawiły się specjalne ulotki oraz plakaty informujące o nowych wymaganiach.

Pełna wersja artykułu jest dostępna w najnowszym wydaniu kwartalnika AutomotiveSuppliers.pl review .
automotivesuppliers pl review 44Pobierz kwartalnik
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

CAMdivision Sp. z o.o.
SIROPOL Sp. z o. o.
A. Berger Polska Sp. z o. o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
GABEC
Trojan Manufacturing (UK) Ltd