Sandvik
Stokvis Tapes
Manutan
VIA
Aalberts
Gotec
Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, zaprezentowała strategię na lata 2022-2026. Dokument zakłada kontynuację rozwoju najbardziej rentownych produktów Grupy poprzez szerszą ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikację portfela klientów, a także inwestycje w nowe produkty z wykorzystaniem rozbudowanego zaplecza B+R, również w sektorze elektroenergetyki.

W ramach nowej strategii Boryszew określił założenia finansowe na najbliższe lata.

Utrzymanie wysokiej dynamiki ok. 13% średniego wzrostu EBITDA* w latach 2022-2026 oraz osiągnięcie poziomu EBITDA ponad 600 mln PLN w 2026 r. to cele finansowe, jakie Grupa Boryszew zamierza zrealizować w ramach czasowych nowej strategii biznesowej.

- W 2026 roku Grupa Boryszew będzie nowoczesną, opartą o innowacyjne rozwiązania grupą przemysłową, w dalszym ciągu z mocno zdywersyfikowaną działalnością. Zakładam, że będziemy silnym liderem zarówno w Segmencie Motoryzacja, jak i w Segmencie Metale, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w transformacji energetycznej. Ze wsparciem KPMG przygotowaliśmy rozbudowany plan biznesowy, który dotyczy wszystkich obszarów naszej działalności, do wiadomości publicznej zdecydowaliśmy się podać wycinek tego dokumentu - powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Grupy Boryszew.

W Segmencie Metale strategia Grupy zakłada m.in. rozbudowę mocy produkcyjnych w NPA Skawina w obszarze produktów aluminiowych, również w tym zakładzie zostanie położony nacisk na przetwarzanie półproduktów, głównie walcówki aluminiowej w produkty o wyższej wartości dodanej w postaci przewodów aluminiowych o specjalistycznym zastosowaniu. Moce produkcyjne wzrosną również w obszarze wyrobów miedzianych w Walcowni Metali „Dziedzice” oraz w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie.

Segment Motoryzacja Grupy będzie czerpać z trwającej transformacji globalnego rynku automotive w kierunku transportu nisko- i zeroemisyjnego. Boryszew planuje rozszerzać ofertę komponentów dedykowaną samochodom elektrycznym, które wedle prognoz będą stanowiły przyszłość sektora.

- Spółki z Segmentu Motoryzacja szczególnie w zakładach w Polsce oraz w Meksyku przygotowują się do produkcji elementów do aut elektrycznych. W ciągu najbliższych kwartałów skupimy się w tym segmencie na automatyzacji i digitalizacji produkcji w zakładach Maflow. Dodatkowo, chcemy rozbudować ofertę Boryszew Automotive Plastic o produkty non automotive i produkować dla branży AGD, elektroniki, producentów okien i innych - dodał Wojciech Kowalczyk, Prezes Grupy Boryszew

Planowane inicjatywy strategiczne będą wdrażane wraz z obniżeniem wpływu na środowisko całej Grupy oraz z poszanowaniem zasad ESG.

- Zakładamy redukcję CO2 o około 10 procent na tonę produkcji. Już w przyszłym roku na dachach naszych zakładów zostaną uruchomione instalacje o łącznej mocy 5MW. Modernizacja parku maszynowego oraz zazielenienie zakupu energii pozwoli nam obniżyć emisje CO2 o 20% w 2026 roku oraz poprawić efektywność energetyczną - zapewniał Wojciech Kowalczyk, Prezes Grupy Boryszew.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA Sp. o.o. & CO Sp. komandytowa
Coro-Tech Sp. z o.o.
ELTEK Poland Sp. z o.o.
DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. K.
Substance Analyst
Malbox The Stamping Company