Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. spadła o 0,7%.

W okresie styczeń - październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 11,6% wyższa w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy notowano wzrost o 14,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z wrześniem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w październiku br. odnotowano wzrost w skali roku produkcji dóbr inwestycyjnych - o 26,4%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 8,7% oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 5,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią - o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 6,6%.

Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 41,6%, urządzeń elektrycznych - o 25,2%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 23,4%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 17,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,3%, wyrobów z metali - o 8,5%, artykułów spożywczych - o 7,9%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 16,2%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 12,1%, mebli - o 8,6%, metali - o 4,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 3,6%.
gus dynamika 2022 10W porównaniu z wrześniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali - o 8,0%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 7,4%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 6,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 5,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 4,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 4,0%, wyrobów z metali - o 2,5%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 17,3%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,8%.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
Fromm Poland Sp. z o.o.
Etyfol
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
Nifco Poland Sp. z o.o.