Stokvis Tapes
Takoni
VIA
W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku spadła o 2,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w styczniu br. odnotowano wzrost w skali roku w produkcji dóbr inwestycyjnych - o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 8,0%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 6,2% oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 0,4%. Produkcja dóbr związanych z energią pozostała na tym samym poziomie.

Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 31,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 14,7%, maszyn i urządzeń - o 11,7%, artykułów spożywczych - o 5,6%, wyrobów z metali - o 5,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 3,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 20,4%, metali - o 18,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 7,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 7,2%, papieru i wyrobów z papieru - o 5,5%.
gus dynamika 2023 01W porównaniu z grudniem ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 16 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 60,6%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 24,8%, maszyn i urządzeń - o 17,7%, artykułów spożywczych - o 6,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 5,8%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 18 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 20,2%, w produkcji metali - o 18,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 17,2%, papieru i wyrobów z papieru - o 9,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 7,3%.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Automotive CEE Day 2024

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

FABER CNC
Lubricant Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
LINEX Sp. z o.o.
CWS Polska
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.