Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
W poniedziałek informowaliśmy, że przestój w fabryce FCA Poland będzie dłuższy niż oficjalny termin 24 maja. Dziś 21 maja dyrekcja zakładu w Tychach wydała oficjalny komunikat w tej sprawie.

"Dyrekcja FCA Poland S.A. informuje, iż następstwie wystąpienia  SARS-CoV-2 zmuszona jest do kolejnego wydłużenia okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej. Tymczasowe zawieszenie będzie obowiązywać w okresie od 25 do 31 maja 2020 r.

W powyższym okresie pracownikom, którzy w związku z tymczasowym zawieszeniem działalności produkcyjnej nie będzie świadczyć pracy, zostanie udzielony zaległy urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym zostanie zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach - jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy - przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju.

W dniach zawieszenia działalności produkcyjnej pracować będzie wyłącznie niezbędny personel, wskazany przez bezpośrednich przełożonych. Personel ten pracować będzie w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone od samego początku wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2."
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

CAMdivision Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
MX norm Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
Galwan Sp. z o.o.
Plasma Point Polska