Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
EMTECH
Trzecia fala pandemii w Polsce nie wpłynęła negatywnie na wyniki Grupy Boryszew. W pierwszym kwartale 2021 roku zanotowano przychody na poziomie 1 451 mln PLN.

EBITDA wyniosła 92 mln PLN, a zysk netto 29 mln PLN. Grupa zaprezentowała bardzo dobre wyniki we wszystkich Segmentach działalności. Wyłączając sprzedany Impexmetal S.A. z wyników Segmentu Metale za I kwartał 2020 roku, zanotowano w tym obszarze ponad 70% wzrost wartości EBITDA w porównaniu do I kwartału 2021.

Wyniki za I kwartał 2021 roku wskazują na wzrost sprzedaży w każdym segmencie oraz dużą poprawę efektywności działalności całej Grupy. Analizując dane z wyłączeniem Impexmetal S.A., którego nie ma już w strukturach Grupy, przychody wzrosły o 13%, a EBITDA zanotowała ponad dwukrotny przyrost wartości.

- Po pierwszym kwartale 2021 roku wynik EBITDA wyniósł 92 mln PLN wobec 81 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warto podkreślić, że w porównywalnym zakresie działalności (eliminując z I kwartału 2020 wynik Impexmetal) wzrost EBITDA jest ponad dwukrotny i wynika on z poprawy efektywności we wszystkich segmentach działalności Grupy. Ponadto efektywne zarządzanie spółką pozwoliło na osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA po pierwszym kwartale 2021 na poziomie 2,6x - powiedział Andrzej Juszczyński, CFO i Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A.

Ponad 5-krotny wzrost EBITDA względem I kwartału 2020 roku w Segmencie Motoryzacja to zasługa głównie Grupy Maflow, która przez ostatnie kwartały znacząco poprawiła efektywność oraz zanotowała w I kwartale 2021 roku sprzedaż wyższą o ponad 25% w porównaniu do I kwartału 2020 roku. W Grupie BAP, pod wspólnym zarządzaniem z Grupą Maflow, wdrażany jest program optymalizacji procesów operacyjnych generujący wzrost rentowności kontraktów. Przychody Segmentu Motoryzacja w I kwartale 2021 roku wyniosły 450 mln PLN.

- Grupa Boryszew pracuje obecnie nad reorganizacją Boryszew Automotive Plastic (BAP), która stanęła przed wyzwaniem m.in. znaczącego wzrostu cen surowców do produkcji plastikowych komponentów do aut. W tym celu prowadzone są negocjacje - w tym cenowe - z głównymi klientami Grupy BAP. Rozważane są rożne scenariusze łącznie z relokacją produkcji. Wszystko jest kwestia kalkulacji oraz uzgodnień z rozmów prowadzonych z głównym klientem BAP - powiedział Andrzej Juszczyński, wiceprezes Boryszew S.A

Porównując rok do roku wyniki Segmentu Metale bez ujęcia wpływu sprzedanego w czwartym kwartale 2020 roku Impexmetal S.A., można zauważyć wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA odpowiednio o 19% oraz 75%. Wypracowano przychody na poziomie 905 mln PLN oraz 52,2 mln PLN EBITDA. Spółki wchodzące w skład Segmentu Metale w znaczącym stopniu zwiększyły obroty względem pierwszych trzech miesięcy 2020 roku.

- Jak zakładaliśmy, Segment Metale ma się dobrze pomimo braku Impexmetal S.A. Wyniki wypracowane w tym obszarze w I kwartale 2021 roku to efekt realizacji długofalowej strategii Grupy, konsekwentnego wypełniania założonych planów i procesów inwestycyjnych. W związku z problemami europejskich przedsiębiorstw z utrzymaniem łańcuchów dostaw m.in. z Chin odnotowaliśmy znaczący wzrost zapotrzebowania na nasze wyroby metalowe i stalowe. Aktualnie przyglądamy się kolejnym aktywom - powiedział p.o. Prezesa Zarządu Boryszew S.A. Wojciech Kowalczyk.

W Segmencie Chemia, który sezonowo dostarcza unikatowe płyny do odladzania samolotów oraz lotnisk, trzy pierwsze miesiące bieżącego roku były ukierunkowane na wzrost sprzedaży. Zabieg ten pozwolił wypracować wyższe względem poprzedniego roku o niemal 11% przychody oraz o 28% wynik EBITDA.

- Zmiana sieci dystrybucji i pozyskanie nowych klientów w segmentach chemii przemysłowej oraz płynów motoryzacyjnych przyczyniły się do poprawienia wyników w I kwartale 2021 roku. W Segmencie Chemia reagujemy na zmieniające się otoczenie i w najbliższych kwartałach planujemy wprowadzenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań - powiedział Mikołaj Budzanowski, Członek Zarządu Boryszew S.A. ds. Rozwoju.

Zarząd Boryszewa rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z określeniem kluczowych aktywów grupy. Celem przeglądu jest analiza scenariuszy optymalnego ich wykorzystania, w szczególności mając na uwadze dotychczasowe wyniki finansowe generowane przez poszczególne podmioty, trendy rynkowe oraz makroekonomiczne, otoczenie regulacyjne i rynkowe uwzględniając przy tym potrzeby kapitałowe poszczególnych segmentów działalności oraz grup aktywów.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

P.H.U.P. KRAK-OLD Sp. z o.o.
ELTEK Poland Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
Novacode Sp. z o.o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.