Stokvis Tapes
VIA
29 maja 2023 r. Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał decyzję o wsparciu spółki Wielton Reefer Sp. z o.o., spółki w 100% zależnej od Wielton S.A.w zakresie realizacji nowej inwestycji w Bełchatowie.

W ramach nowej inwestycji, Wielton Reefer zamierza utworzyć nowy zakład produkujący naczepy typu chłodnia oraz wybrane komponenty do produkcji innego rodzaju naczep, w szczególności ścian i dachów do naczep typu furgon i zabudowy 3,5 t. Wielton Reefer planuje wynająć halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakupić maszyny produkcyjne. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach położonych w Bełchatowie o łącznej powierzchni 10,9 ha.

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o wsparciu, Wielton Reefer zobowiązany jest do poniesienia na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych o łącznej wartości 80 mln zł, przy czym nakłady w wysokości 60,84 mln zł zostaną poniesione w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r., a nakłady w wysokości 19,16 mln zł związane z najmem nieruchomości - do dnia 31 grudnia 2030 r. Zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

W związku z realizacją inwestycji Wielton Reefer utworzy na terenie realizacji inwestycji co najmniej 100 nowych miejsc pracy w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. i utrzyma zatrudnienie na tym terenie na poziomie łącznie co najmniej 100 miejsc pracy w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. W przypadku osiągnięcia zatrudnienia na powyższym poziomie przed ww. terminem, wymagane jest utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 2 lat. Decyzja o Wsparciu zawiera również zobowiązanie do spełniania określonych w niej kryteriów jakościowych w ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego i kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie przekracza kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia Wielton Reefer jest zobowiązany zgodnie z decyzją o wsparciu. Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna będzie obliczona według kosztów inwestycji, finansowanie publiczne będzie miało postać zwolnienia od podatku od osób prawnych, a kwota finansowania publicznego niezbędna do realizacji nowej inwestycji wyniesie 40 mln zł.
0
Udostępniono
MotoSolutions
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

item Polska Sp. z o. o.
DSR S.A.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
MD Polonia Sp. z o.o.
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o
LINEX Sp. z o.o.