Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
20 grudnia zeszłego roku Ministerstwo Rozwoju (Min. Rozwoju) zawarło umowę z Mitsui High-tec (Europe) Sp. z o.o.


Umowa ta dotyczy wsparcia dla inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę w latach 2019 - 2023, polegającej na budowie zakładu produkcyjnego rdzeni silników do silników napędowych i elektrycznych w Skarbimierzu-Osiedle (woj. opolskie).

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się do:

1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. co najmniej 60 nowych miejsc pracy, w tym 19 dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata);
2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia;
3) poniesienia najpóźniej do 30 listopada 2023 r.,kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 163,1 mln zł;
4) utrzymania w województwie opolskim inwestycji o wartości początkowej wyżej wskazanej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;

Minister Rozwoju udzieli przedsiębiorcy w latach 2019-2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 3 mln zł.

Pomoc zostanie wypłacona w częściach:

  • w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż 996 145,00 zł;
  • w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 233 200,00 zł;
  • w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 233 200,00 zł;
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 1 537 455,00 zł.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod fabrykę Mitsui High-tec (Europe) Sp. z o.o. miało miejsce 19 marca 2019 r.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Bodycote Polska Sp. z o.o.
GABEC
PHU BOMI Michalina Kołcz
Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k.
SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. k.
SHOT BLASTING Sp. z o.o.