Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
Boryszew S.A., jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, podsumowała I kwartał 2024 roku. Przychody Grupy wyniosły 1,3 mld złotych, a EBITDA 60 mln złotych.

Segment Motoryzacja utrzymał przychody na poziomie podobnym do poprzedniego kwartału i wypracował 420 mln zł (422 mln zł w IVQ23), EBITDA zanotowała 43,3% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 i osiągnęła 12 mln zł.

Przychody w Segmencie Metale w I kwartale bieżącego roku wyniosły 719 mln złotych  (-31,2% IQ23/IQ24), a EBITDA 33 mln złotych. Wyniki Grupy w tym segmencie działalności są mocno skorelowane z wahaniami średnich cen metali na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Ceny te, wyrażone w polskich złotych, spadły od 12% do prawie 30% w zależności od surowca, co jest konsekwencją umocnienia złotego oraz utrzymującego się niskiego popytu i słabej koniunktury. Stabilne wyniki konsekwentnie notuje natomiast obszar aluminium, gdzie NPA Skawina jest jedynym w kraju producentem niskostratnych przewodów napowietrznych i drutów, kluczowych w procesie transformacji energetycznej.

- Wyniki pierwszego kwartału są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wartość EBITDA jest  w niewielkim stopniu odchylona od założonego dla tego okresu budżetu. Obserwujemy niski popyt w Europie, skorelowany z napływem tanich produktów ze wschodu oraz mocną złotówką. Pomimo tego, utrzymujemy solidne wskaźniki finansowe, dzięki naszej dywersyfikacji produktowej oraz rynków zbytu. Koncentrujemy się na realizacji nowej strategii na lata 2024 – 2028, która ma na celu zbudowanie większej odporności przedsiębiorstwa na cykle koniunkturalne oraz inwestycje w produkty o wyższej marży. Podtrzymujemy także deklaracje w zakresie polityki dywidendowej - powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W 2024 roku przychody Segmentu Pozostałe osiągnęły wartość 169 mln zł, co wynika głównie z rozwoju spółki Boryszew Green Energy & Gas, która w nowej strategii Grupy rozszerzać będzie swoje kompetencje.

- Otoczenie makroekonomiczne jest niekorzystne, pomimo tego Grupa ma zapewnione finansowanie oraz bezpieczne wskaźniki finansowe - powiedział Radosław Szorc, CFO Boryszew S.A.

W pierwszym kwartale 2024 roku Segment Motoryzacja stanowi 31,2% przychodów Grupy, natomiast Segment Metale odpowiada za 53,3%, resztę przychodów stanowią Segment Chemia 3,1 % oraz Pozostałe 12,5%.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ABC Colorex Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
HQ Plastics
ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
Takoni Sp. z o.o.
Pol-Technology Sp. z o.o.