Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
Stokvis Tapes (do 8 styczeń 2020)
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
MTM (do 10. stycznia 2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
ITA do 31.01.2020
26 listopada br. IZOBLOK S.A. zawarł ze spółką DABO PRECISION Co. Ltd. z siedzibą w Korei list intencyjny i umowę o zachowaniu poufności.

List intencyjny określa ramy negocjacji i wyjścia oraz wstępne warunki rozważanej transakcji nabycia przez Spółkę od DABO PRECISION Co. Ltd. 100 proc. udziałów w spółce EURO DABO s.r.o. z siedzibą na Słowacji (EURO DABO), prowadzącej działalność produkcyjną w zakresie tworzyw EPS.

Ewentualne nabycie udziałów zostanie poprzedzone procesem badania due-diligence EURO DABO. Spółka do 30 kwietnia 2020 r. posiada wyłączność na prowadzenie negocjacji w temacie nabycia EURO DABO. Kontynuacja negocjacji przez Spółkę uzależniona jest od wyników badania due diligence. Jeżeli IZOBLOK wyrazi wolę kontynuowania negocjacji, strony będą prowadziły prace nad umową sprzedaży udziałów, określając szczegółowe warunki i warunki transakcji oraz jej rozliczenia.

W ocenie Zarządu IZOBLOK S.A. ewentualne nabycie udziałów EURO DABO stanowiłoby działanie reorganizacyjne, które miałoby wpływ na rozwój spółki z Chorzowa, w tym jej sytuację finansową i ekonomiczną (w grupie kapitałowej IZOBLOK pojawiłby się nowy podmiot). Dzięki nabyciu udziałów EURO DABO IZOBLOK rozpoczęłaby działalność w nowym państwie (Słowacja) i mogłaby rozwijać się w zakresie produkcji tworzyw EPS (główna działalność EURO DABO).

Przypominamy, że w 2016 r. spółka z Chorzowa przejęła niemiecką spółkę SSW PearlFoam GmbH.

Grupa IZOBLOK jest liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie 25 proc. Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) o łącznej powierzchni 40 tys. m², produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i branży logistycznej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Essentra Sp. z o. o.
Galwan Sp. z o.o.
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
Takoni Sp. z o.o.
System Barosz Gwimet Sp. z o. o.
Hauck Heat Treatment Sp. z o.o.