Manutan
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Kaiser Kraft
Gotec
Sigfox
Sytuacja na rynku pracy w motoryzacji w Polsce jest obecnie bardzo złożona. W stosunku do drugiego półrocza zeszłego roku nastąpił wzrost liczby miejsc pracy.

Jednak niestabilność zamówień w pierwszych miesiącach 2021 roku spowodowała, że dostawcy dokonali pewnych redukcji.

Na koniec I kwartału 2021 roku, w według danych GUS, w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przeciętne zatrudnienie1 wyniosło 200,4 tys. osób. Wynik jest 4,1 proc. gorszy rok do roku (-8,5 tys.) ale w stosunku do IV kwartału zeszłego roku nastąpił wzrost o 0,5 tys. osób.

W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło po I kwartale br. 192,2 tys. wobec 197,8 tys. rok wcześniej (-2,8 proc.) i 188,8 tys. na koniec 2020 r. (+1,8 proc.). W tej grupie głównym pracodawcą pozostają niezmiennie producenci części i akcesoriów. Na koniec I kwartału 2021 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 146,3 tys. i było o 3,5 proc. niższe (-8,3 tys.) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jednocześnie, jeśli odniesiemy się do zatrudnienia na koniec 2020 roku, to w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 3,1 tys. (+2,2 proc.).

Niższe nastomiast było w stosunku do zeszłego roku przeciętne zatrudnienie w pozostałych grupach: produkcja pojazdów i silników (PKD 29.1) - 34,8 tys. (-0,02 proc.) oraz produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2) - 11,1 tys. (-2,0 proc.).

Także wśród największych pracodawców w sektorze dostawców motoryzacyjnych obserwujemy duże zmiany. Trwająca pandemia COVID-19 i przejęcia dokonały korekty w kolejność firmy. Pozycję największego pracodawcy zachował koncern ZF, który zatrudniał 11 446 osób. To o ponad 3 tys. pracowników (w tym 2 255 pracowników etatowych) więcej niż po I półroczu 2020 r. Tak znaczący wzrost związany jest zakończeniem na początku tego roku akwizycji przez ZF amerykańskiego dostawcy WABCO. Dzięki temu liczba zakładów niemieckiego dostawcy w Polsce wzrosła do 9 (trzy w Częstochowie i Wrocławiu, i po jednym w Czechowicach-Dziedzicach, Gliwicach oraz Bielsku-Białej) i do 4 ośrodków badawczo-rozwojowych (Częstochowa, Bielsko-Biała, Łódź i Wrocław). Ponadto ZF posiada w naszym kraju również Europejskie Centrum Obsługi Finansowej, Centrum Informatyczne oraz Biuro Zakupów. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienie wzrosło o 2 769 osób, w tym o 2 583 pracowników etatowych.

  • Jak zmieniła się kolejność największych pracodawców w sektorze dostawczym w Polsce po I półroczu 2021 r.?
  • Kto zatrudniał a kto dokonał redukcji zatrudnienia?

Pełna wersja artykułu jest dostępna w najnowszych wydaniu kwartalnika AutomotiveSuppliers.pl review.
 
automotivesuppliers pl review 44Pobierz kwartalnik


 
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Sigfox Poland Sp. z o.o.
MM Systemy Sp. z o.o.
Novacode Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Radpol S.A.
NGplast Sp. z o.o. - opakowania przemysłowe