1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
VIA
CABKA
Aalberts
Gotec
Sigfox
LG Energy Solution Wrocław oraz Politechnika Opolska zawarły umowę o współpracy.

Partnerstwo umożliwi zarówno wspólne działania badawczo-rozwojowe, jak i odbywanie przez studentów praktyk i stażów. Współpraca LG z czołową polską uczelnią stanowi również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę w sektorze elektromobilności.

LG Energy Solution Wrocław jest największym w Europie oraz wiodącym na świecie producentem baterii do aut elektrycznych. Choć spółka powstała zaledwie 5 lat temu, aktualnie zatrudnia około 10 tys. pracowników. Polska w tym czasie stała się europejskim liderem produkcji baterii litowo-jonowych. To właśnie współpraca i wymiana doświadczeń z przemysłem, sektorem społeczno-gospodarczym jest jednym z priorytetów dla zarządu Politechniki Opolskiej.

- Firmy LG nikomu przedstawiać nie trzeba, jest to światowy koncern. Widzimy również, jak elektromobilność się rozwija. Współpraca z LG Energy Solution Wrocław będzie dotyczyła obszarów związanych ze wspólnymi projektami, działaniami, badaniami naukowymi. Nasi studenci będą mogli skorzystać z możliwości praktyk
w LG. Liczę na to, że podpisana dzisiaj umowa przełoży się nie tylko na rozwój LG i Politechniki Opolskiej, ale także Opola i całego regionu - mówi prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Branża elektromobilności w ostatnich latach dynamicznie się rozwinęła. Raporty wskazują, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze będzie szybko rosło. Z tego powodu ważną informacją dla studentów jest współpraca uczelni z LG w zakresie stażów, warsztatów, praktyk a także późniejszego zatrudnienia absolwentów Politechniki Opolskiej.

- Na naszych oczach odbywa się rewolucja elektromobilności. Umowa między Politechniką Opolską a LG Energy Solution Wrocław jest dla miasta pierwszym krokiem w jej kierunku. Politechnika Opolska pozyskuje jednego z najważniejszych partnerów, który pomoże jej w zakresie opracowywania nowych kierunków kształcenia, staży, wyjazdów zagranicznych a także późniejszego wejścia absolwentów na rynek pracy - komentuje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Dzięki podpisaniu umowy obie strony podejmą współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektów o charakterze innowacyjnym i naukowym, a także późniejszego wdrożenia ich efektów w codziennej pracy przemysłu.

- Przy naszym potencjale mamy bardzo duże możliwości współpracy, np. nowoczesna technologia używana w naszych fabrykach z pewnością będzie atrakcyjna dla samych studentów. Chcielibyśmy także partycypować w ich kształceniu oraz być aktywnym partnerem dla Politechniki Opolskiej - komentuje Piotr Blachura, HR Dyrektor LG Energy Solution Wrocław.

Umowa o współpracy została zawarta na czas nieokreślony. Strony planują wspólnie występować o środki zewnętrzne na prace badawcze oraz prowadzić działania promujące działalność Politechniki Opolskiej.

- Liczymy, że studenci Politechniki Opolskiej, którzy odbędą staże w naszej firmie, w przyszłości zostaną liderami naszego zespołu - dodaje Nam Juhyun, Global HR Innovation Dyrektor LG Energy Solution.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Nifco Poland Sp. z o.o.
GOTEC Polska Sp. z o.o.
IPS Europe Sp. z o.o.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)