Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
Aalberts
CABKA
VIA
Gotec
Sigfox
7 lipca 2021 r. zostały spełnione warunki umów inwestycyjnych zawartych pomiędzy Logine Sp. z o.o. (będącą właścicielem akcji stanowiących 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu IZOBLOK SA) a BEWI ASA z siedzibą w Norwegii.

Tym samym BEWI ASA stało się pośrednio większościowym akcjonariuszem IZOBLOK SA.

- Dzięki współpracy obu firm otworzymy nowe możliwości współpracy dla naszych klientów, większe możliwości rozwoju pracowników i przyspieszymy rozwój technologiczny co zagwarantuje nam osiągnięcie sukcesu na rynku - mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZOBLOK SA i wkrótce akcjonariusz BEWI ASA.

Nabywając 100% udziałów Logine, Inwestor nabył pośrednio Akcje, stanowiące łącznie 54,21% kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu IZOBLOK SA. BEWi nabyło wszystkie udziały w Logine, a pośrednio wszystkie akcje za łączną cenę około 16,5 mln euro. Kwotę około 13,5 mln euro należną w odpowiednich proporcjach każdemu ze wspólników Logine rozliczono środkami pieniężnymi. Pozostała część ceny zostanie rozliczona poprzez emisję akcji BEWi skierowaną do Pana Przemysława Skrzydlaka, który po objęciu tych akcji stanie się akcjonariuszem BEWi.

IZOBLOK jest liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie 25 proc. Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) o łącznej powierzchni 40 tys. m², produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i branży logistycznej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Sirit Poland Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
Coro-Tech Sp. z o.o.
YETICO S.A.
Novacode Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.