1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
CABKA
Sigfox
Gotec
W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,8% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 2,3%.

W okresie styczeń - październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 2,7%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w październiku br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią - o 27,3%, w mniejszym stopniu dóbr zaopatrzeniowych - o 9,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 4,4% i dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 3,1%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych - o 3,4%.

Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 21,9%, maszyn i urządzeń - o 18,6%, papieru i wyrobów z papieru - o 14,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 13,8%, wyrobów z metali - o 13,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 11,9%, w produkcji metali - o 11,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 19,5%, urządzeń elektrycznych - o 3,1%.

dynamika produkcji sprzedanej pazdziernik 2021 wybraneW porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 18 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 10,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 5,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 4,7%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 4,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 16 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 21,6%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 4,6%, napojów - o 3,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 2,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 2,3%.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Sirit Poland Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
Malbox The Stamping Company
IPS Europe Sp. z o.o.