Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Kapituła V edycji konkursu PARP „Pracodawca Jutra” wyróżniła działania edukacyjne podejmowane przez Pilkington Automotive Poland (NSG Group).

Ich celem jest poprawa jakości podkarpackiego szkolnictwa zawodowego, dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół w branży automotive i wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W konkursie oceniane są inicjatywy na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Kryteria, które muszą spełnić projekty to m.in. kompleksowość i faktyczny wpływ na zwiększenie wiedzy lub umiejętności pracowników. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 60 inicjatyw, najwięcej z branży IT, motoryzacji, turystyki oraz finansów.

Branża motoryzacyjna, która ma dla polskiej gospodarki strategiczne znaczenie, poszukuje pracowników o wysokich technicznych kwalifikacjach, którzy mogliby sprostać dynamicznym zmianom technologicznym w tym sektorze. Pilkington Automotive Poland prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od wielu lat, realizując wiele projektów edukacyjnych. Jednym z nich jest Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe (PAMISZ) realizowana przez Pilkington Automotive Poland wraz z innymi firmy należącymi do Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. Bierze w niej udział kilkuset nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i uczniów z okolicznych szkół, prowadzących kształcenie zawodowe.

IMG 2107

- Jako jeden z największych pracodawców w regionie chcemy mieć wpływy na jakość kształcenia przyszłych kadr i dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru dla przyszłych pokoleń pracowników, zapewniając im dopasowaną pod biznes edukację
i dobry, stabilny start w dorosłe życie - mówi Ryszard Jania Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland.

Projekt oraz powiązane z nim wydarzenia towarzyszące, m.in. klasy patronackie i dni otwarte, znacząco poprawiły rozpoznawalność firmy i marki wśród uczniów, nauczycieli  i rodziców oraz pozwoliły utrwalić wizerunek firmy działającej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i reagującej na potrzeby lokalnej społeczności.

- Dla NSG Group jest to także szansa na obniżenie kosztów i skrócenie czasu rekrutacji oraz pozyskanie najlepszych pracowników, którzy posiadają wiedzę i odpowiednie przeszkolenie do wykonywania danego zawodu. To ostatnie znacząco obniża koszty szkolenia i skraca czas wdrażenia pracownika, ponieważ absolwent zna już materiały i technologię stosowaną w firmie - mówi Przemysław Gorazda, Kierownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Pilkington Automotive Poland.

NSG Group od lat we wszystkich swoich oddziałach na terenie kraju prowadzi aktywne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, które prezentowane są m. in. w Raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ubiegłym roku firma została wyróżniona tytułem „Etycznej firmy roku” i uznana za „TOP Pracodawcę Polski Wschodniej”.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

SIROPOL Sp. z o. o.
Aplast Krawczyk s.c.
Galwan Sp. z o.o.
Hauck Heat Treatment Sp. z o.o.
Georg Utz Sp. z o.o.
MX norm Sp. z o.o.