Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, w I kwartale 2024 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 556,4 mln zł, EBIT wyniósł -90,4 mln zł, a wynik netto: -65,8 mln zł.

We wszystkich obszarach były to słabsze rok do roku wyniki, na które wpływ miał m.in. fakt, że Spółka w dalszym ciągu ponosi koszty związane z pożarem, który miał miejsce w sierpniu 2023 r.

Na wyniki finansowe Spółki w I kwartale 2024 r. oddziaływało kilka istotnych elementów.

Z jednej strony słabszy rok do roku wynik za I kwartał 2024 r. jest rezultatem niższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ spadku kosztów surowców w listopadzie i grudniu 2023 r., które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2024 r.

Jednocześnie Spółka w dalszym ciągu ponosi koszty związane z pożarem, który miał miejsce w sierpniu 2023 r., w tym koszty zarówno niewykorzystanych mocy produkcyjnych jak i ich odbudowywania, które w I kwartale 2024 r. w sumie wyniosły blisko 51 mln zł. Należy podkreślić, że pożar i jego skutki są objęte ochroną ubezpieczeniową.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ABC Colorex Sp. z o.o.
Shapers’ Polska Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.
Takoni Sp. z o.o.