Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
CABKA
Sigfox
baza dostawcow
Gotec
Oprócz podsumowania jubileuszowego roku 2021 (w minionym roku świętowaliśmy 25 lat działalności) okres ten skłania również do analiz i porównań. Po rekordowym dla nas 2020, mimo pandemii, w ubiegłym roku 2021 Katowicka SSE ścigała się właściwie z samą sobą!

Wydaliśmy 102 decyzje o wsparciu, co jest rekordem nie tylko KSSE, ale również rekordem w skali kraju. Jeszcze nigdy żadna strefa nie wydała ponad 100 decyzji jednego roku (wcześniej zezwoleń). Imponująca wydaje się również różnorodność potencjału tych inwestycji, to projekty o dużym przekroju jeśli chodzi o ilość nakładów inwestycyjnych czy liczbę zatrudnienia.
ksse inwestycje 2021
Ostatnie rekordowe lata działalności KSSE, to także niewątpliwy sukces ponad trzy i pół letniego funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji.

- Od momentu wejścia w życie przepisów o PSI nie mieliśmy - co sygnalizuje nasz Wydział Prawny - ani jednego dnia, w którym nie byłby rozpatrywany wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. To pokazuje również pewien trend, to znaczy, że nie ustaje zainteresowanie tą formą wsparcia. Zwolnieniem podatkowym w CIT/PIT – podkreśla dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Jak wynika z naszych analiz, każdy kolejny rok funkcjonowania PSI, od roku 2018, okazywał się rekordowy, także w porównaniu z obowiązywaniem przepisów o SSE. Warto zauważyć, że w okresie od 1996-2018 jako KSSE wydaliśmy ponad 590 zezwoleń, natomiast w okresie 2018 - 2021 samych decyzji wydaliśmy już 223!!

- To pokazuje przede wszystkim jak skutecznym rozwiązaniem było odejście od terytorialnych ograniczeń SSE. To jest jeden z czynników sukcesu roku 2021, ale także - mam nadzieję - zostanie on w jakimś zakresie powtórzony w roku 2022. Wydajemy obecnie rocznie średnio 2 razy więcej decyzji o wsparciu niż zezwoleń. Oczywiście statystycznie rzecz ujmując, ale jest to jakiś wskaźnik dla porównania SSE i PSI z punktu widzenia skuteczności - dodaje Prezes KSSE.

Znaczące uelastycznienie możliwości uzyskania wsparcia, a także odpowiednia promocja samego mechanizmu PSI przez Zarząd Spółki, przyczyniły się do wzrostu poziomu inwestycji firm z sektora MŚP, a niemal 60% z nich to firmy z polskim kapitałem. Udało nam się dotrzeć do firm, które planując nowe inwestycje, postanowiły skorzystać z oferty KSSE i zrealizować swoje projekty z naszym udziałem. Przy odpowiednio sprofilowanych inwestycjach, niewielkich nakładach inwestycyjnych, odpowiednim poziomie stopy zwrotu, uzyskanie decyzji o wsparciu pozwala uzyskać korzyść porównywalną do grantu. To podkreślamy - uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego nie musi oznaczać konieczności „odbierania ulgi” przez długi okres czasu. Szczególnie w zakresie tzw. reinwestycji.

- Jestem przekonany, że udało nam się dotrzeć z naszą ofertą do znacznej liczby firm, które z tych powodów zdecydowały się na złożenie wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu. Szczególnie cieszy mnie to, że coraz częściej zachęcamy do inwestycji firmy w lokalizacjach, które do tej pory znajdowały się poza zasięgiem sse w jej klasycznym ujęciu [granic sse w znaczeniu nominalnym] - informuje dr Janusz Michałek.

Wyniki roku 2021 warto zestawić z danymi za rok 2020 - raz jeszcze podkreślając znaczący wzrost w liczbie wydanych decyzji o wsparciu!

Inwestorzy w 2021 roku zadeklarowali inwestycje o rekordowej wartości 5,35 mld złotych! Dodatkowo na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie nowa inwestycja Sk hi-tech battery materials Poland w Dąbrowie Górniczej - Tucznawie, która wyniesie około 4 mld złotych. Sumując nakłady inwestycyjne wydanych decyzji o wsparciu oraz inwestycji na obszarze KSSE wartość projektów wynosi prawie 9,7 mld zł!

Jeśli chodzi o branże w 2021 KSSE jako lider automotive, to przede wszystkim branża motoryzacyjna (18,6%) oraz kolejno metalowa (15,7%), tworzyw sztucznych (9,8%) budowlana (8,8%), spożywcza (7,8%), elektryczna (5,9%), papiernicza (5,9%) oraz IT (4,9%).
ksse branze 2021

Prognozy i plany na 2022 r.
Plany KSSE na najbliższy rok skupiają się na angażowaniu w projekty, których skutkiem będzie nowa inwestycja, nowa decyzja o wsparciu. Skupimy się na budowaniu naszej oferty.

Przykładowe działania:
  • rozwijanie dalszej współpracy z samorządami w zakresie przygotowania nowych terenów inwestycyjnych - tu widzimy szanse na pozyskiwanie środków w ramach KPO;
  • włączenie się w procesy elektromobilności, a także w proces tworzenia warunków
  • do rozwoju np. projektu IZERA w Jaworznie, utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w ramach KSSE;
  • dalsze rozwijanie projektów edukacyjnych, wsparcie przedsiębiorców w możliwości pozyskiwania nowych pracowników, ale także utworzenia szkoły międzynarodowej;
  • budowanie bezpieczeństwa energetycznego, rozwijanie, wspieranie projektów zielonej energii - liczymy na zaangażowanie naszych inwestorów, którzy wielokrotnie podkreślają sprawy energetyki, dostępu energii jako kluczowych przy lokowaniu inwestycji;
  • kontynuowanie naszej aktywności w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zbudowanie na ich bazie atrakcyjnych lokalizacji dla potencjalnych, nowych inwestorów.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA Sp. o.o. & CO Sp. komandytowa
Elmigo Sp. z o.o.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
Radpol S.A.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
Moldex3D