Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
VIA (do 31.12.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
20 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Varroc Lighting Systems Sp. z o.o.


Umowa dotyczy udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją inwestycji polegającej na utworzeniu zakładu produkcyjnego oświetlenia zewnętrznego samochodów, w gminie Niemce (woj. lubelskie).

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się do:

  • utworzenia w związku z inwestycją, najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., co najmniej 355 nowych miejsc pracy, w tym 24 dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera);
  • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  • poniesienia najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 177 193 420,00 zł;
  • utrzymania w województwie lubelskim inwestycji o ww. wartości przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

Minister Rozwoju udzieli przedsiębiorcy w latach 2019-2022 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 3 mln zł. Pomoc zostanie wypłacona w częściach:

  • w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż 2 280 000,00 zł;
  • w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 265 968,00 zł;
  • w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 34 000,00 zł;
  • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 420 032,00 zł

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. k.
3M Poland Sp. z o.o.
GABEC
ARENA COMET SCS Polska Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
A. Berger Polska Sp. z o. o.