Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
ITA do 31.01.2020
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
20 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Varroc Lighting Systems Sp. z o.o.


Umowa dotyczy udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją inwestycji polegającej na utworzeniu zakładu produkcyjnego oświetlenia zewnętrznego samochodów, w gminie Niemce (woj. lubelskie).

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się do:

  • utworzenia w związku z inwestycją, najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., co najmniej 355 nowych miejsc pracy, w tym 24 dla osób z wyższym wykształceniem (tj. osób przynajmniej z tytułem licencjata lub inżyniera);
  • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  • poniesienia najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 177 193 420,00 zł;
  • utrzymania w województwie lubelskim inwestycji o ww. wartości przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

Minister Rozwoju udzieli przedsiębiorcy w latach 2019-2022 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 3 mln zł. Pomoc zostanie wypłacona w częściach:

  • w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż 2 280 000,00 zł;
  • w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 265 968,00 zł;
  • w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 34 000,00 zł;
  • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 420 032,00 zł
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

GABEC
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Galwan Sp. z o.o.
SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. k.
P.P.H.U. Rego Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.