Stokvis Tapes
VIA
29 września 2022 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez SK Nexilis Poland Sp. z o.o., Inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu produkcji folii miedzianej w Stalowej Woli


Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się m.in. do:
  • utworzenia w związku z Inwestycją w Stalowej Woli, woj. podkarpackie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 333 nowych miejsc pracy, w tym 70 dla osób z wyższym wykształceniem,
  • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  • poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 2 678 311 625,00 zł,
  • utrzymania w województwie podkarpackim, zgodnie z Wytycznymi Regionalnymi, Inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji.
Minister Rozwoju udzieli Przedsiębiorcy w latach 2025 - 2026 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 160 698 697,00 zł. Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach:
  • w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 50 000 000,00 zł,
  • w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 110 698 697,00 zł.

Uroczyste rozpoczęcie budowy SK Nexilis Poland Sp. z o.o. miało miejsce w lipcu 2022 roku.

0
Udostępniono
baza dostawcow
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
HQ Plastics
Galwanizer Sp. z o.o.
YETICO S.A.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Zakład Obróbki Skrawaniem Stargard