Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 6,4% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 12,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 14,8%.

W okresie styczeń - kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 14,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,4% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% niższym w porównaniu z marcem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w kwietniu br. odnotowano znaczny spadek w skali roku w produkcji dóbr związanych z energią - o 14,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 13,5%, dóbr zaopatrzeniowych - o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 5,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych - o 7,2%.

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 23,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 19,8%, metali - o 16,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 15,7%, mebli - o 15,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 14,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 12,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,3%, artykułów spożywczych - o 8,6%.
gus dynamika 2023 04Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 32,1%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 12,0%, urządzeń elektrycznych - o 10,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 7,0%.

W porównaniu z marcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w kwietniu br. odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 25,8%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 18,1%, mebli - o 16,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 16,6%, artykułów spożywczych - o 16,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 14,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 14,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 14,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,8%.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
WOLMOT Sp. z o.o.
Shapers’ Polska Sp. z o.o.
Bimax Sp. z o.o.
Deltax Programming Sp. z o.o.
TIMRET Sp. z o.o.