Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
Przedsiębiorca FCA Poland S.A. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Cherokee, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, moduł elektrycznej pokrywy bagażnika (Power Liftgate Module - PLGM) może ulec awarii z powodu zwarcia elektrycznego.

Zwarcie elektryczne może spowodować pożar zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym zapłonie.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 825 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu kontroli pod kątem przedostawania się wody do miejsca zamontowania modułu i korozji złączy elektrycznych. W pojazdach, w których wykryto korozję na złączach elektrycznych modułu pokrywy bagażnika, moduł i złącza elektryczne zostaną wymienione. Dodatkowo we wszystkich pojazdach, których to dotyczy, moduł zostanie przeniesiony w inne miejsce i dodana zostanie osłona przeciwwodna.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ABC Colorex Sp. z o.o.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
MRS ELECTRONIC Sp. z o.o.
Lubricant Polska Sp. z o.o.
Shapers’ Polska Sp. z o.o.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.