Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
VIA (do 31.12.2020)
Testo (do 6 kwietnia 2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
23 marca 2020 r. do spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji  wpłynęło pismo Pana Ryszarda Matkowskiego, w którym poinformował, że z dniem 31 marca 2020 r., rezygnuje z pełnienia funkcji Wiceprezesa/Członka Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji oraz z funkcji p.o.Prezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 23 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 24 marca 2020 r. Pana Andrzeja Młotek do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu URSUS S.A.

Skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 1 kwietnia 2020 r. przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu – Pan Andrzej Młotek,
Wiceprezes Zarządu – Pan Jan Wielgus,
Członek Zarządu – Pan Paweł Dadej.

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

IceTech Polska Sp. z o. o.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
GEFCO Polska
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
SHOT BLASTING Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.