23 marca 2020 r. do spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji  wpłynęło pismo Pana Ryszarda Matkowskiego, w którym poinformował, że z dniem 31 marca 2020 r., rezygnuje z pełnienia funkcji Wiceprezesa/Członka Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji oraz z funkcji p.o.Prezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 23 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 24 marca 2020 r. Pana Andrzeja Młotek do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu URSUS S.A.

Skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 1 kwietnia 2020 r. przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu – Pan Andrzej Młotek,
Wiceprezes Zarządu – Pan Jan Wielgus,
Członek Zarządu – Pan Paweł Dadej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ELTEK Poland Sp. z o.o.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Stjorsen Polska
Malbox The Stamping Company
Myzer Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.