Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
Od początku kryzysu zdrowotnego Covid-19 priorytetem Groupe PSA jest ochrona pracowników i zapewnienie długofalowej przyszłości firmy. Zakłady Opel Manufacturing Poland w Gliwicach i Tychach pozostają aktywny w okresie wstrzymania produkcji i wdraża wzmocnione procedury zabezpieczeń sanitarnych Groupe PSA.

Zostały one stworzone i omówione wspólnie ze służbą medyczną, z udziałem strony społecznej. Wdrożone rozwiązania umożliwiają utrzymanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia po wznowieniu działalności fabryk.

Procedury zawierają ponad sto środków zabezpieczających, obejmujących wszystkie obszary działalności firmy: przemysłowy, administracyjny, badawczo-rozwojowy i komercyjny.

W odniesieniu do obiektów przemysłowych wymagają, miedzy innymi, dokonywania pomiarów temperatury ciała, noszenia okularów i masek ochronnych, zachowania bezpiecznych odległości między ludźmi, również w strefach odpoczynku, wprowadzenia oznaczeń na posadzkach, wdrożenia zasady stale otwartych drzwi (z wyjątkiem drzwi przeciwpożarowych), aby wyeliminować konieczność używania klamek, częstego czyszczenia narzędzi i powierzchni roboczych, czasu „kwarantanny” dla części dostarczonych do zakładu, czy ograniczenia kontaktu między zmianami produkcyjnymi, aby uniknąć mijania się dużych grup osób.

Harmonogram wznowienia działalności produkcyjnej nie jest zatwierdzony i będzie omówiony w ramach dialogu z naszymi partnerami społecznymi. Uwzględni też polskie przepisy wdrożone przez władze krajowe, określające prowadzenie działalności handlowej i przemysłowej.
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

GREG-PLAST
YETICO S.A.
Bimax Sp. z o.o.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
Impel Group
MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.