Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
Stokvis Tapes (do 8 styczeń 2020)
MotoSolutions do 27.11
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
MTM (do 10. stycznia 2020)
TUV SUD (do 30 listopada 2019 r.)
ITA do 31.01.2020
Podsumowując uzyskane wyniki finansowe pierwszego kwartału 2019/2020 r. Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychodzy z działalności operacyjnej w kwocie 50.131 tys. zł, o 6,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019.

Grupa po pierwszym kwartale 2019/2020 wypracowała zysk operacyjny w wysokości 1.850 tys. zł czyli o 27, 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2018/2019, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 6.878 tys. zł i był niższy o 8 proc. od EBITDA za 1Q 2018/2019.

- Wyniki I kwartału są zgodne z naszymi przewidywaniami. Z lekkim niepokojem obserwujemy spadek koniunktury na rynku niemieckim. Przyglądamy się sytuacji, aby w każdej chwili móc zareagować odpowiednimi działaniami - mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA

Grupa Kapitałowa IZOBLOK specjalizuje się w zaawansowanym technologicznie przetwarzaniu spienionych tworzyw sztucznych (EPP) i produkcji elementów z EPP pełniących funkcje konstrukcyjne lub ochronne w przemyśle motoryzacyjnym i branży logistycznej. Grupa IZOBLOK zajmuje pierwszą pozycję w Europie wśród producentów elementów z EPP (polipropylen spieniony) dla branży motoryzacyjnej z udziałem rynkowym na poziomie 25 proc

IZOBLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek zarówno z grupy OEM (tj. Ford, Volkswagen, BMW, Jaguar Land Rover, Hyundai), jak i TIER (Adient, HP Pelzer, YanFeng Automotive, Lear, Faurecia).

Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i branży logistycznej.

JLRQ nagroda 2012

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

SGP - Sorting Group Poland Sp. z o. o.
Shapers Polska Sp. z o. o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
Carl Zeiss Sp. z o.o.
SIROPOL Sp. z o. o.
Metalsprzęt.pl