Stokvis Tapes
Manutan
Sandvik
Aalberts
VIA
Gotec
Dwie europejskiej organizacje, CLEPA, reprezentująca dostawców motoryzacyjnych, oraz CECRA, zrzeszająca dealerów samochodów, wystosowały iist otwarty do rządów UE w sprawie znaczenia technologii otwartych standardów CO2 dla ochrony klimatu i mobilności.

"Przed dyskusją Rady Europy na temat redukcji emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych, sygnatariusze niniejszego listu wzywają do uzgodnienia przepisów, które pozwolą zielonej transformacji w naszym sektorze odnieść sukces przemysłowy i społeczny w całej Europie.

Popieramy porozumienie paryskie i dalsze ambicje UE dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r., w tym mobilności. Na tym tle odnotowujemy głosowanie Parlamentu Europejskiego 8 czerwca 2022 r. Obawiamy się, że jego wynik nie równoważy potrzeb ochrony klimatu z realiami przemysłowymi, społecznymi i geopolitycznymi, przed którymi stoimy.

Podczas gdy elektryfikacja jest głównym celem naszego członkostwa pod względem technologii i innowacji, wierzymy, że nakazanie aby do 2035 r. wszystkie nowe pojazdy powinny być całkowicie elektryczne:
  • stanowi ogromne wyzwania dla tkanki przemysłowej naszego sektora i rentowności kluczowych europejskich łańcuchów wartości.
  • będzie miało poważny wpływ na zatrudnienie, jak wykazano w niedawnym badaniu CLEPA.
  • nie uwzględnia w wystarczającym stopniu różnorodności Europy pod względem geograficznym i rozmieszczenia ludności, oczekiwanego rozwoju infrastruktury ładowania, rozwoju gospodarczego i siły nabywczej obywateli.
  • niesie ryzyko ograniczenia przez niedobory surowców, rosnące koszty i może tworzyć zależności, które są problematyczne z punktu widzenia geostrategicznego.
  • nie wpływa na emisje z istniejącej floty 250 milionów pojazdów. Do osiągnięcia celów klimatycznych w transporcie drogowym potrzebne są paliwa o niskiej i zerowej emisji CO2.

Dlatego wzywamy do otwartego podejścia na technologię:
  • sygnatariusze listu w szczególności uważają, że przejście w kierunku podejścia opartego na well-to wheel lub cyklu życia, które uwzględniają pozytywny wkład, jaki zrównoważone paliwa odnawialne mogą wnieść w ochronę klimatu, byłoby znacznie lepsze dla przemysłu, społeczeństwa i klimatu w porównaniu z logiką rury wydechowej. Wspomagałoby ono również niezbędny rozwój paliw o niskiej i zerowej emisji CO2 w celu dekarbonizacji istniejącej floty. Uprzejmie prosimy o poparcie takich propozycji w Radzie.
  • Wzywamy Państwa UE co najmniej do poparcia innych propozycji przedstawionych w Radzie, aby pozostawić otwarte możliwości dla technologii niskoemisyjnych, w szczególności poprzez dołączenie do celu na 2035 r. przepisu dotyczącego najlepiej działających technologii niskoemisyjnych przynajmniej do 2039 r. oraz rozważenie wewnętrznych różnic samochodów osobowych i dostawczych w zróżnicowanym celu dla tych typów pojazdów.

Rzadko widzieliśmy decyzję polityczną, w której stawka dla ochrony klimatu, ale także dla naszego sektora byłaby tak wysoka. Dziękujemy za uprzejme rozważenie powyższych komentarzy i jesteśmy do dyspozycji w przypadku wszelkich pytań."
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
HQ Plastics
Poli
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.