Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Wzrost wynagrodzeń o ok. 400 zł brutto miesięcznie, wypłata premii z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego zawartego pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi działającymi w spółce Ficomirrors Polska.

Porozumienie wchodzi w życie 1 kwietnia.

Stawki godzinowe wraz z premią wzrosną o 2,38 zł, czyli o około 400 zł miesięcznie. Ponadto do 10 kwietnia pracownicy spółki otrzymają premię z okazji Świąt Wielkanocnych w wysokości 2,5 tys. zł brutto. Zostanie ona wypłacona osobom, które przepracowały w dąbrowskiej firmie co najmniej 9 miesięcy. - Wysokość tej premii zawsze jest uzależniona od wyników ekonomicznych spółki. Teraz udało nam się wynegocjować o 500 zł więcej, niż rok temu - mówi Justyna Kłos, przewodnicząca „Solidarności” w Magneti Marelli, organizacji zrzeszającej także pracowników Ficomirrors. Dodatkowo w porozumieniu płacowym zagwarantowano także premię bożonarodzeniową na poziomie 1,5 tys. zł brutto. - Zastrzegliśmy, że jeśli wyniki finansowe będą bardzo dobre, to premia będzie większa - dodaje Justyna Kłos.

Związkowcy uzgodnili także z pracodawcą, że wysokość dofinansowania do „Zielonych Szkół” dla dzieci uczących się w klasach I-III szkół podstawowych wyniesie 400 zł, czyli o 100 zł więcej niż rok temu. Natomiast wartość kart uprawniających pracowników firmy do kupna posiłków została utrzymana na poziomie 190 zł. - Obok podwyżek zawsze negocjujemy też te dwie kwestie. Do wyjazdów dzieci naszych pracowników na „Zielone Szkoły” dopłaca pracodawca. Pieniądze na ten cel nie pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - wyjaśnia przewodnicząca „Solidarności”.

Firma Ficomirrors jest producentem lusterek samochodowych. Spółka zatrudnia przeszło 700 osób.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Kempny Komponenty
Pol-Technology Sp. z o.o.
SJM EUROSTAT SAS
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
 C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.