Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
8 lutego 2024 roku Polenergia Obrót S.A., spółka zależna Polenergia S.A., zawarła z Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. umowy PPA i PPA+.

Umowy PPA i PPA+ dotyczą sprzedaży całej energii elektrycznej zużywanej przez fabrykę w Jaworze, w tym części energii elektrycznej wyprodukowanej przez następujące instalacje odnawialnych źródeł energii: farrnę wiatrową Dębsk o mocy zainstalowanej 121 MW („Instalacja OZE 1„) oraz farmę fotowoltaiczną Sulechów 3 o mocy zainstalowanej wynoszącej 9,84 MW („Instalacja OZE 2”), oraz gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w liczbie odpowiadającej ilości sprzedawanej energii elektrycznej, a także bilansowania handlowego potrzeb Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach Umów PPA i PPA+ rozpoczyna się od dnia 1 marca 2024 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2027 r., przy czym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia uzależnione jest od pomyślnego zakończenia procesu zmiany na Polenergia Obrót S.A. sprzedawcy energii elektrycznej dla Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. W przypadku, w którym proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na Polenergia Obrót S.A. nie zostanie zakończony do dnia 29 lutego 2024 r. i jeżeli Polenergia Obrót S.A. i kupujący nie uzgodnią innej daty zakończenia wskazanego procesu zmiany s, Umowy PPA i PPA+ mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym.

Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia na podstawie Umów PPA i PPA+ może wynieść około 131 414 173,53 zł netto.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ProfilGate
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
Etisoft Sp. z o.o.
Impel Group
RABUGINO Sp. z o.o.