Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
VIA
CABKA
Aalberts
Gotec
Sigfox
robohakaton
Niemal 50% wzrostu dziennego wolumenu produkcji w porównaniu do intensywnego roku 2019 - to efekt prac modernizacyjnych przeprowadzonych przez Wielton w fabryce w Wieluniu.

Zakłady produkcyjne Wieltonu nieustannie są unowocześniane i rozbudowywane, systematycznie zwiększając moce produkcyjne i poprawiając efektywność. Rezultaty te mają szczególne znaczenie w sytuacji zwiększonego popytu na przyczepy i naczepy w Europie. Wieluńskie zakłady odgrywają kluczową rolę w Grupie Wielton, dostarczając komponenty i gotowe produkty do poszczególnych spółek oraz obsługując coraz więcej rynków zagranicznych. Pozytywne efekty modernizacji obserwowane są w bieżącym roku, a także spodziewane w kolejnych latach.

Mając na uwadze stały rozwój firmy i systematyczne wchodzenie na kolejne rynki zagraniczne, Wielton przeprowadził w 2020 r. kompleksową modernizację zakładów produkcyjnych w Wieluniu. Głównym celem przedsięwzięcia było skrócenie czasu produkcji standardowych naczep przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższej jakości produktów. Firma skupiła się na usprawnieniu procesu wytwarzania poprzez modernizacje i reorganizacje linii produkcyjnych oraz stanowisk pracy, przy zachowaniu dbałości o ich ergonomię. Skutkiem tych działań było wyeliminowanie zatorów w przepływie materiałów i poprawa mocy produkcyjnych. Wdrożone zmiany przyczyniły się do zredukowania średniego czasu produkcji aż o 40%.

- Obserwowane zwiększone zainteresowanie na przyczepy i naczepy w Polsce, ale i całej Europie, motywuje nas do wytężonej pracy nad poprawą efektywności i wydajności zakładów w Wieluniu. Tym bardziej, że nasze zakłady stanowią „centrum produkcyjne” Grupy Wielton, pełniąc kluczową rolę w dostarczaniu komponentów i gotowych produktów dla poszczególnych spółek oraz obsługując coraz więcej rynków zagranicznych. W tym celu przeprowadziliśmy restrukturyzację, prace modernizacyjne, usprawniliśmy procesy oraz wprowadziliśmy ich optymalizacje. Efekty modernizacji i zrealizowanych inwestycji były dźwignią poprawy wyników już w dobrym drugim półroczu 2020 r. oraz w pierwszym kwartale br. Mamy jednak świadomość, że realizacja naszych ambitnych celów na 2021 r. wymaga od nas stałego wzmacniania mocy i potencjału produkcyjnego zakładów w Wieluniu. Z tego powodu nie ustajemy w naszych działaniach i dalej pracujemy nad zwiększeniem efektywności zakładów, która będzie procentowała również w kolejnych latach - mówi Piotr Kuś, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu Wielton S.A.

Efektywność
Kompleksowa optymalizacja procesów produkcyjnych w zakładach Wieltonu objęła m.in. analizę przepływów materiału, zapasów magazynowych oraz podział procesu produkcyjnego, co w efekcie pozwoliło zaprojektować i wdrożyć zupełnie nowy, zoptymalizowany układ hali produkcyjnej. Ważna dla usprawnienia działań była również redukcja zapasu magazynowego oraz poziomu produkcji w toku. Rezultat tych prac w satysfakcjonujący sposób wpłynął na działalność zakładu - zredukowano zapełnienie magazynów o 30%, odzyskując przy tym dodatkową powierzchnię produkcyjną. Kolejnym elementem mającym na celu usprawnienie efektywności produkcji było wprowadzenie podziału procesu wytwórczego na trzy obszary odpowiadające konkretnym grupom produktowym i wolumenom.

Wydajność, ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Ergonomia, wygoda i, przede wszystkim, bezpieczeństwo pracowników są niezwykle ważne, dlatego w całym procesie przebudowy zakładu zadbano również o te aspekty. Zmodernizowano i doposażono stanowiska w dodatkowe narzędzia i podesty robocze niezbędne w nowym układzie produkcji, zamontowano szybkie systemy transportu bliskiego, urządzenia do transportu i przemieszczania produktów oraz wiele innych rozwiązań poprawiających warunki pracy.

Jakość i bezpieczeństwo
Misją Wieltonu jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. Firma nie uznaje kompromisów w zakresie jakości wytwarzanych produktów i z tego powodu ostatnim, ale bardzo ważnym elementem procesu modernizacji zakładu w Wieluniu była stacja kontroli końcowej. W tym przypadku celem prac modernizacyjnych było stworzenie warunków do jeszcze dokładniejszego sprawdzenia zgodności każdego wytwarzanego produktu ze standardami bezpieczeństwa oraz potwierdzenie funkcjonalności gotowych naczep i wywrotek przed oddaniem ich w ręce klienta. Aby uzyskać ten efekt i przeprowadzać jeszcze dokładniejszą analizę stanu technicznego naczep, stacje diagnostyki zostały rozbudowane poprzez zwiększenie liczby stanowisk z kanałami inspekcyjnymi do odbioru finalnego. Inwestycje te pozwoliły na wydłużenie czasu przeznaczonego na analizę pojazdu w ramach jego odbioru i przeprowadzenie dodatkowych czynności diagnostycznych.

- Do prac modernizacyjnych i usprawnień podeszliśmy z najwyższą uwagą. Wiedzieliśmy, że musimy ten czas wykorzystać efektywnie, a wprowadzone zmiany mają przynieść wymierne rezultaty, tak dla zakładu w Wieluniu, jaki i dla wszystkich spółek Grupy Wielton. Jesteśmy zadowoleni z efektów i już widzimy ich wpływ na wyniki. Wprowadzone usprawnienia pozwoliły nam na wzrost średniego dziennego wolumenu produkcyjnego o prawie 50% w porównaniu do 2019 roku, w którym osiągnęliśmy jedne z najwyższych wyników w historii spółki. Kolejne wzrosty w tym zakresie planujemy zrealizować na przełomie 3 i 4 kwartału - dodaje Kuś.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ELPLC S.A.
Coro-Tech Sp. z o.o.
BeGC Polska Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
LINEX Sp. z o.o.
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o.